Manjine – sastavnica odnosa Hrvatske s Europom (00760103)

Trajanje: 1996-2002 

Voditelj: Anđelko MILARDOVIĆ 

Istraživači: Mirjana DOMINI 

Znanstveni novaci: Aleksandar VUKIĆ 

Manjine, njihovo mjesto i uloga u društvenoj stvarnosti zemlje u kojoj žive, te odnosi većinskog naroda I manjinskih zajednica kao stabilizator, odnosno detonator sigurnosti, mira i suradnje (što podrazumijeva demokratski razvoj i postignuća u pravcu promocije prava čovjeka, pa time i zaštite manjina), u žiži su interesa suvremenog svijeta. Dodatnu dimenziju u problem unose rasap komunizma i dramatična zbivanja na jugoistoku Europe. Višeznačnost manjinske problematike u RH (koja se iskazuje kroz multikulturnost prostora, nacionalni interes i skrb za dijelove hrvatskog etničkog bića u drugim državama, te značaj i ulogu iste za odnose s drugima) i svijest da se napetosti i poremećaji u odnosima većine i manjine odražavaju na stabilnost same države, odnose s drugim državama, kao i regionalnoj suradnji i europskim integracijama, usmjerila je istraživanje na manjine kao sastavnicu odnosa RH s drugima u europskom prostoru.

Ciljano će se obuhvatiti prostor RZ Alpe-Jadran (u sedam članica postoje hrvatske manjine, a manjine tih članica žive u Hrvatskoj), te prostor bivše Jugoslavije (početno Slovenija) gdje živi preko 260 tisuća Hrvata (popis 1991) kao manjina premda im je danas upitna opstojnost kao zasebnih entiteta u novostvorenim državama na tom prostoru. Ispunjene su temeljne namjere istraživanja i to kroz: a) koncipiranje baze podataka o manjinama; b) prikupljanje dokumentacije u Vijeću Europe o manjinskoj problematici; c) ciljana istraživanja Srba u Hrvatskoj i Hrvata u SR Jugoslaviji i Sloveniji; stvaranje verificirane znanstvene podloge za poticanje suradnje Hrvatske s nacionalnim manjinama; u slučaju Hrvata u Vojvodini i Srba u Hrvatskoj propitivanje odnosa matičnog naroda prema svojim manjinama u susjednim zemljama; d) aktivno sudjelovanje u Vijeću Europe (Savjetodavno tijelo Okvirne konvencije za zaštitu manjina) i modernog pristupa suradnji u multikulturnoj Europi. Objavljeno je pet knjiga, deset članaka u zbornicima i časopisima, a članovi istraživačke skupine sudjelovali su na više znanstvenih i stručnih skupova u svezi manjinske problematike i prava čovjeka.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content