LearningMigration: Equality in Education

Trajanje: 2005. 2008.

Voditelj: Ružica ČIČAK-CHAND

Institut za migracije i narodnosti koordinator je međunarodnog projekta Učenje o migracijama: jednakost u obrazovanju (LearningMigration: Equality in Education), Comenius 3 Network, 2005–2008. (nastavak prethodnog projekta Migration and Intercultural Relations: Challenge for European Schools Today /2002–2005/) čiji je nosilac Sveučilište Stavanger, Norveška, a glavni koordinator Dan D. Daatland. U projektu sudjeluje trinaest europskih zemalja: Bugarska, Češka, Estonija, Portugal, Njemačka, Norveška, Rumunjska, Španjolska, Švedska, Sjeverna Irska, Slovenija i Švicarska; Hrvatska ima status pridružene članice. Organizacijska struktura projekta podrazumijeva aktivnu suradnju lokalnih škola, institucija za izobrazbu nastavnika, istraživačkih centara i instituta te obrazovnih vlasti u spomenutim zemljama. Jedna od osnovnih intencija, pored općeg cilja unapređenja obrazovanja učenika na području migracija i interkulturnih odnosa, jest međusobno povezivanje škola, kako unutar pojedine zemlje tako i između zemalja sudionica, putem raznih podprojekata u kojima i učenici aktivno učestvuju. Redoviti susreti i suradnja istraživača te predstavnika obrazovnih institucija kao i nastavnika ostvaruje se putem godišnjih tematskih konferencija. U Hrvatskoj su u projekt aktivno uključene dvije škole iz Zagreba (O.Š. K.S. Gjalski i IV. Gimnazija) te Srednja škola iz Petrinje (međutim, organiziranjem godišnjih seminara u projektu posredno sudjeluje oko dvadesetak škola iz Hrvatske), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Odjel za europske integracije) te Agencija za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske. Institut za migracije i narodnosti, osim koordiniranja aktivnosti među spomenutim sudionicima u Hrvatskoj i inozemstvu, omogućava dostupnost materijala relevantnih za migracijsku tematiku kao i ekspertizu istraživača te, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, organizira seminare i predavanja za norveške i hrvatske nastavnike na temu ljudskih prava, migracija i interkulturnih odnosa. 

U okviru projekta LearningMigration: Equality in Education  (2005–2008), 23. studenoga 2006. u organizaciji IMIN-a i Agencije za odgoj i obrazovanje u Zagrebu je održan seminar na temu učenja o migracijama i interkulturnog obrazovanja za više od pedeset sudionika, pretežito nastavnika osnovnih i srednjih škola. Od 21–23. studenoga 2007. organiziran je u suradnji sa Sveučilištem Stavanger i Agencijom za odgoj i obrazovanje trodnevni seminar za norveške i hrvatske nastavnike na temu ljudskih prava, migracija i interkulturnog dijaloga u kojem je sudjelovalo troje norveških i sedam hrvatskih predavača te 31 norveški nastavnik srednjih škola i 18 nastavnika hrvatskih osnovnih i srednjih škola. Seminar je uključio i prezentaciju rada učenika na projektu triju hrvatskih škola.

Seminar na temu Učenje o migracijama i jednakost u obrazovanju, posljednji u sklopu projekta LearningMigration: Equality in Education, namijenjen hrvatskim nastavnicima osnovnih i srednjih škola, održan u Zagrebu 20. studenog 2008, uključio je predavanja istraživača IMIN-a te prezentacije/radionice praktičnih primjera provođenja programa projekta iz pet škola (dvije osnovne i tri srednje škole). Predavanja su obuhvatila teme identiteta, migracijskih trendova i migracijskih politika u Hrvatskoj, učenja o migracijama i kurikuluma, dok su primjeri iz prakse pokazali, između ostaloga, interkurikularno istraživanje porijekla, integraciju učenika migranata, aktivnosti učenika u projektu Youth&Migration – YAM. Seminaru je prisustvovalo četrdesetak nastavnika povijesti, zemljopisa, likovne kulture i hrvatskog jezika.

Organizacija spomenutih  seminara, uključujući i radionice, održanih 2003, 2004, 2006, 2007. i 2008. na temu migracija, ljudskih prava, interkulturalizma i prava na jednakost u obrazovanju za veći  broj nastavnika osnovnih  srednjih škola Hrvatske pokazala se na više načina svrsishodnom i utjecala na: a) bolju informiranost (i znanje) općenito o fenomenu migracija; b) bolje razumijevanje osnovnih pojmova iz područja migracija; c) veću spremnost za uvažavanje razlika među učenicima; d) bolje razumijevanje pitanja nacionalnih manjina u Hrvatskoj te razumijevanje važnosti interkulturnog dijaloga u društvu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content