Kretanje ljudi i ideja: migracije i predmoderni kulturni razvoj hrvatskih zemalja

Hrvatski povijesni prostor, koji se u predmoderno doba nalazio na geostrateškom raskrižju kulturnih, vojno-političkih, društveno-ekonomskih i drugih interesa, obilježili su različiti oblici migracija. Kao višegraničje na razmeđu utjecaja Habsburgovaca, Mletaka i Osmanlija hrvatske su zemlje, osobito tijekom ranoga novog vijeka, bile ne samo područje ratnih sukoba i razgraničenja, nego i prostor brojnih migracija, kako skupina tako i pojedinaca, mjesto intenzivnih komunikacija, različitih društvenih utjecaja te ekonomske i kulturne razmjene, što je utjecalo na stvaranje različitih vrsta identiteta toga prostora i ljudi u njemu. Stranci koji su na tom prostoru boravili privremeno ili se trajno naselili dali su višestruk doprinos kulturnom, društvenom, vjerskom, ekonomskom, tehnološkom i političkom razvoju. Također je i dio hrvatskih iseljenika, posebno onih koji su otišli u potrazi za obrazovanjem ili profesionalnim angažmanom, održavao prekogranične veze i omogućivao komunikacije ideja i njihovo širenje na hrvatski prostor. Temeljni je cilj ovog projekta, kojem će se pristupiti interdisciplinarno, s naknadnom prezentacijom istraživačkih rezultata široj publici na popularnoj razini, pokazati na koji su način istaknuti pojedinci iz raznorodnih područja ljudske aktivnosti pridonosili razvoju hrvatskoga povijesnoga prostora u predmodernom razdoblju. U okviru sporazumnog projekta između dviju institucija, u prezentaciji sadržaja koristit će se i prethodna postignuća i rezultati IMIN i LZMK. Namjera je pridonijeti boljoj recepciji i popularizaciji rada istraživača obje ustanove, s ciljem daljnjeg i čvršćeg istraživačkog i/ili institucionalnog umrežavanja. Rezultati projekta trebali bi poslužiti kao temelj za prijavu novih sličnih  istraživanja i stručne diseminacije rezultata na natječaje za znanstvene i stručne projekte iz područja hrvatske kulture, baštine i hrvatskoga  identiteta.

Voditeljica projekta: dr.sc. Dubravka Mlinarić

Suradnici na projektu: dr.sc. Sanja Lazanin (IMIN), dr.sc. Iva Mandušić (LZMK), Ivan Krašnjak (LZMK), Karlo Radečić (LZMK)

Trajanje: 36 mjeseci (2022. – )

Financiranje: Znanstveno-stručni projekt Instituta za migracije i narodnosti i Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content