Interkulturni pristup etničkoj različitosti i identitet: Hrvatska – Europa (076-0762385-1516)

Trajanje: 2007.-2013. 

Voditelj: Jadranka ČAČIĆ-KUMPES Istraživači: Ružica ČIČAK-CHAND, Irena KOLBAS, Josip KUMPES, Sanja LAZANIN, Anđelko MILARDOVIĆ, Laura ŠAKAJA Znanstveni novaci: Margareta GREGUROVIĆ, Snježana GREGUROVIĆStrani suradnici: Nils Olav OSTREM, Dan D. DAATLAND, Ole Jone EIDE, Kari G. FORRE, Boris JESIH, Sonja NOVAK-LUKANOVIČ 

Polazna točka za istraživanje interkulturnog pristupa etničkoj različitosti i identiteta jest teorijski i empirijski utemeljena spoznaja o potrebi razobličavanja i dekonstrukcije “lažnih multikulturalizama” koji su orijentirani samo prema stvaranju paralelnih kulturno homogenih svjetova. U središtu istraživanja su identifikacijski procesi i etnički odnosi u Hrvatskoj koja, smatramo, zbog svoje prošlosti unutar višeetničkih i višenacionalnih država, ima paradigmatski potencijal za proučavanje međuetničkih odnosa i njihove regulacije, osobito u procesima nadnacionalnih udruživanja poput eurointegracijskih. Usredotočit će se na nekoliko skupina problema: institucionalizaciju prava na kulturnu i etničku različitost u Hrvatskoj, identifikacijske obrasce i preferencije, utjecaj društvenih promjena (posebice migracija) na manjinsko-većinske etničke odnose i odnose između i unutar manjinskih zajednica u Hrvatskoj. Ti će se problemi istraživati komparativno ponajprije u širem europskom kontekstu s posebnim osvrtom na Sloveniju i Norvešku (u suradnji s tamošnjim istraživačima). Kako bi se izbjegao mogući europocentrizam, radi šireg komparativnog razumijevanja, dio istraživanja usmjerit će se i na probleme etničke različitosti u Indiji. Osim komparativno, istraživat će se i socijalnohistorijski što se pokazalo relevantnim pristupom u dosadašnjim istraživanjima na koja se ovaj projekt nastavlja. Ipak, glavnina istraživanja bit će usmjerena na suvremene procese za što će se prilagoditi standardni postupci (upitnik, intervju, akcijsko istraživanje, fokusne skupine, interpretativna analiza pejzaža, analiza sadržaja). Konkluzivni potencijal istraživanja, osim triangulacije, trebala bi osigurati i multidisciplinarnost istraživačkoga tima koji će iste probleme osvijetliti s aspekta različitih disciplina (sociologije, povijesti, kulturne geografije, politologije i lingvistike). Uz razumijevanje istraživanih procesa, obogaćivanje teorijskih spoznaja na području etničnosti i provjere metodologije, istraživanjem se namjerava stvoriti osnovica za poticanje društvenih promjena te osigurati elemente za koncipiranje hrvatskim prilikama prilagođene politike priznavanja kulturne i etničke različitosti.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content