Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates (MIPEX 2015)

Institut za migracije i narodnosti  partner je na projektu “Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates” (MIPEX 2015) kojega provode nositelji projekta Centre for International Affairs – Barcelona (CIDOB) i Migration Policy Group (MPG). Cilj projekta je angažirati i informirati ključne aktere javnih politika o korištenju pokazatelja javnih politika u svrhu unapređenja integracije i učinkovitosti javnih politika. Glavni ciljevi projekta su:

  • identificirati i izmjeriti ishode integracije, integracijskih politika i drugih kontekstualnih faktora koji mogu utjecati na učinkovitost javnih politika,
  • opisati stvarne i potencijalne koristi politika u sedam ključnih područja: zapošljavanje, obrazovanje, politička participacija, pristup državljanstvu, spajanje obitelji, stalni boravak i antidiskriminacija,
  • prikupiti i analizirati kvalitetne procjene učinaka integracijske politike.

Istraživanje će rezultirati kreiranjem interaktivne web stranice u okviru MIPEX-ove web stranice i E-knjigom u kojoj će se podaci, analize i baze podataka na jednostavan način prezentirati putem profila pojedine zemlje. Ti će se podaci prikazivati odvojeno za svaku zemlju i za sedam područja javnih politika.

Za ostvarenje navedenih ciljeva MIPEX-ov istraživački tim će:

  • ažurirati javne politike – projekt će pružiti detaljan i usporedivi prikaz najnovijih promjena u javnim politikama utemeljen na podacima prikupljenima u MIPEX istraživanju; u partnerstvu s istraživačkom mrežom COST/ADAPT i Međunarodnom organizacijom za migracije bit će dodano i novo područje koje se odnosi na zdravlje,
  • prikupiti i analizirati statističke podatke o rezultatima politika, kontekstu i korisnicima,
  • identificirati i analizirati procjene učinaka politika u najmanje 10 zemalja članica EU-a,
  • objaviti i diseminirati rezultate – novinska kampanja bit će organizirana u svih 28 članica EU-a i političke rasprave u najmanje 12 zemalja. Na završnom skupu u Bruxellesu bit će prezentirani nacionalni rezultati istraživanja i vrednovanja te izneseni rezultati rasprava na nacionalnim razinama s ciljem njihova povezivanja s raspravom na europskoj razini, Stockholmskim programom i strategijom Europa 2020.

Projekt “Integration policies: Who benefits?” sufinancira Europski fond za integraciju državljana trećih zemalja. Projekt je započeo u studenom 2013. i traje do travnja 2015.

HRVATSKA – Indeks razvijenosti politika integracija migranata (MIPEX) (publikacija)

EU PARTNERI

Austrija – Beratungszentrum für Migranten and Migrantinnen

Belgija – GERME, Free University of Brussels (ULB)

Bugarska – OSI

Hrvatska – Institute for Migration and Ethnic Studies

Cipar – CARDET

Češka – Multicultural Centre Prague

Estonija – Institute of Baltic Studies

Finska – Institute of Migration

Francuska – France Terre d’Asile

Njemačka – Boell Foundation

Grčka – Hellenic Foundation for European and Foreign Policy – ELIAMEP

Mađarska – ICCR Budapest Foundation

Irska – Immigrant Council of Ireland

Italija – ISMU

Latvija – Centre for Public Policy PROVIDUS

Litva – Lithuanian Social Research Centre

Luksemburg – Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés (ASTI)

Malta – The People for Change Foundation

Nizozemska – The University of Maastricht

Poljska – Institute of Public Affairs

Portugal – Centre for Geographical Studies, University of Lisbon

Rumunjska – Soros Foundation Romania – OSI

Slovačka – Institute for Public Affairs

Slovenija – Peace Institute

Španjolska – Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)

Švedska – Swedish Red Cross

Velika Britanija – COMPAS

Belgija – MPG

Provedbom ovoga projekta će se dati cjelokupni pregled integracije imigranata, integracijskih politika i korisnika integracijskih politika u 28 zemalja članica EU-a. Osim toga, cilj projekta je uključiti i druge zemlje: Norvešku, Švicarsku, Južnu Koreju, Japan i glavne imigracijske  OECD zemlje poput Australije, Kanade, Novog Zelanda i SAD-a (o trošku partnera u tim zemljama).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content