Integracija visokoobrazovanih migranata iz jugoistočne Europe u Bruxellesu

Predmet istraživanja su visokoobrazovani migranti iz jugoistočne Europe (Hrvatska, BiH, Srbija, Makedonija, Kosovo, Bugarska i Rumunjska) u Bruxellesu.
U istraživanju se ispituje utjecaj građanstva Europske unije na sistemsku i socijalnu dimenziju integracije istraživane skupine. Posebna pažnja u okviru sistemske integracije pridaje se stjecanju i realiziranju prava na državljanstvo, a kod socijalne integracije identifikacijskoj dimenziji integracije. Rezultati istraživanja pokazali su da posjedovanje građanstva Europske unije utječe na integracijske ishode pri čemu u većoj mjeri u slučaju sistemske integracije, a u manjoj kada je riječ o socijalnoj integraciji. S obzirom na to da se integracija visokoobrazovanih migranata u Bruxellesu odvija u okviru “međunarodne strate”, a ne u okviru nacionalne kulture, klasični integracijski obrazac u Bruxellesu ne funkcionira. Pokazalo se da u slučaju integracije visokoobrazovanih migranata u globalnom gradu kao što je Bruxelles migranti ne pridaju važnost (nacionalnom) državljanstvu ako imaju građanstvo Europske unije. Visokoobrazovani migranti iz trećih država pridaju mu važnost tek tada kada nemaju radnu dozvolu kojom reguliraju i boravak te ako se u Belgiji planiraju trajno nastaniti.

Istraživanje je provedeno tijekom boravka na Université Catholique de Louvain – Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication u sklopu postdoktorske stipendije.

Trajanje: rujan 2014. – prosinac 2014.

Voditeljica istraživanja: Dr. sc. Snježana Gregurović

Rezultati istraživanja dostupni na: https://hrcak.srce.hr/230758

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content