Hrvatski tragovi u Patagoniji. Identitetska obilježja Hrvata i njegovih potomaka na jugu Argentine

Naziv projekta:

Hrvatski tragovi u Patagoniji. Identitetska obilježja Hrvata i njegovih potomaka na jugu Argentine

Migracijski procesi između Hrvatske i Južne Amerike – Prva faza

Voditeljica projekta: dr. sc. María Florencia Luchetti

Istraživači: dr. sc. Brigida Baeza (IESyPPat, Nacionalno sveučilište u Patagoniji-UNP), Mg. Marta Bianchi (Nacionalno sveučilište u južnoj Patagoniji-UNPA), Juan Ahlin (UNP), Josip Papak (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu), Guillermo Williams (IESyPPat- UNP), Guillermo Fernández (IESyPPat- UNP), Gastón Olivera (FHCS- UNP)

Opis projekta:

Hrvatska je zemlja obilježena iseljavanjem. Od 15. stoljeća do danas, milijuni Hrvata napustili su svoje rodno mjesto tražeći nove životne prilike širom svijeta. Procjenjuje se da je naseljenost stanovništva u Hrvatskoj po broju jednaka Hrvatima koji žive u drugim zemljama, što hrvatsku dijasporu čini jednom od najvećih na svijetu. Važno odredište migracijskih procesa koji su se odvijali s teritorija današnje Hrvatske je Južna Amerika. Međutim, značajnost ove regije nije dovoljno popraćena istraživanjima o hrvatskom iseljeništvu. Posebno je područje Južne Amerike bilo znatno zapostavljeno u dosadašnjim sociološkim i antropološkim istraživanjima. Iako je posljednjih godina postignut napredak, još uvijek nema sustavnih i specifičnih istraživanja koja doprinose znanstvenoj spoznaji o različitim dimenzijama tih procesa. U tom smislu prioritet je razviti inovativne i interdisciplinarne linije istraživanja, kao i stvoriti institucionalni prostor za komunikaciju i razmjenu iskustava između hrvatskih i južnoameričkih istraživača.

U prvoj fazi proučavanja migracijskih procesa između Hrvatske i Južne Amerike, fokus je usmjeren na hrvatsko iseljavanje u argentinsku Patagoniju koja je bitna a još uvijek nedovoljno istražena regija. Između 1857. i 1956. godine u Argentinu je došlo gotovo 7 milijuna Europljana, među kojima je jugoslavenska (uglavnom hrvatska) zajednica postala sedma po važnosti. Prema službenim podacima, oko 250.000 Hrvata i njihovih potomaka trenutno živi u Argentini. Međutim, nekoliko istraživanja sugeriraju da bi ta brojka mogla biti mnogo veća. S druge strane, uz pitanja o broju Hrvata na teritoriju Argentine, treba se uzeti u obzir i raspodjela naselja migrantske populacije. Kada se gleda na to, hrvatska prisutnost postaje relevantnija, budući da postoje lokaliteti i regije u kojima je doprinos hrvatskih zajednica lokalnom napretku značajniji od utjecaja na nacionalnoj razini. Glavni je cilj ovog projekta analizirati migracijske procese između Hrvatske i argentinske Patagonije stavljajući poseban naglasak na razumijevanje načina na koji su ti procesi pridonijeli napretku mjesta u koja su se migranti doselili te načina na koji je taj razvoj, zauzvrat, utjecao na identitetske transformacije hrvatskog iseljeništva i njihovo potomstvo. Na temelju proučavanja ove južne argentinske područje, predlaže se istraživački projekt koji bi se u budućim fazama primijenio na druga naselja, sela, gradove i regije.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content