Hrvatski etnički razvitak i pluralnost: komparativno viđenje (0076004)

Trajanje: 2002.-2006.

Voditelj: Ružica ČIČAK-CHAND 

Istraživači: Jadranka ČAČIĆ-KUMPES, Emil HERŠAK, Josip KUMPES, Laura ŠAKAJA 

Znanstveni novaci: Snježana GREGUROVIĆ, Sanja LAZANIN 

Vanjski suradnici: Alemko GLUHAK

Istraživanje hrvatskog etnonacionalnog razvitka polazi od problema koji su u žiži znanstvene pozornosti (odnos etničkoga i nacionalnoga, odnos nacije i teritorija u novoj eri »deteritorijalizacije«, kulturne politike itd.), a pitanja koja postavljaju teoretičari etničkoga i nacionalnoga usmjerena su prema pokušaju razrješenja osnovnog problema današnjih pluralnih društava: kako živjeti zajedno sa svim našim razlikama (Touraine, 1997; Wieviorka, ur., 1997; Schnapper, 1998; Wallerstein, 1999; Schöpflin, 2000). Cilj istraživanja jest nastaviti s proučavanjem i operacionalizacijom nekih specifičnih karakteristika hrvatskog etnonacionalnog razvitka i čimbenika koji su utjecali i koji bi u okviru globalizacijskih i integracijskih procesa u Europi i svijetu mogli utjecati na etnonacionalne procese u budućnosti. Pretpostavka jest da na hrvatski etnonacionalni razvitak utječu predodžbe što ih zajednica stvara o sebi i drugima u specifičnim povijesnim i društvenim uvjetima te obilježja po kojima se ona ne samo razlikuje nego i uklapa u tokove pluralnih europskih etnonacionalnih razvitaka. Na temeljima prethodnog istraživanja u tri godine namjeravamo: (a) proširiti i dovršiti rad na tematici povijesnog razvitka hrvatske etnije, (b) mentalnim kartama pokazati različitost etničkih, subetničkih, regionalnih i lokalnih perspektiva na hrvatski prostor, (c) istražiti odnos obrazovanja, kulturnog pluralizma i etničnosti i s tim u vezi u područjima od posebne državne skrbi istražiti moguće modele rekonstrukcije svakodnevnog života, (d) analizom kulturnih pejzaža rekonstruirati suodnos moći između etničkih i subetničkih skupina, (e) razmotriti odnos religije, politike i etničnosti u tranzicijskom hrvatskom društvu, (f) istražiti osnovna obilježja etničkog identiteta u dijaspori, na primjeru Hrvata u kanadskom multikulturnom društvu, (g) selektivno načiniti analize etničkih sukoba u različitim područjima svijeta, (h) dopunjavati rječnik etničkih pojmova. Provjera rezultata je moguća u javnoj/znanstvenoj recepciji objavljenih radova. Nadovezujući se na slične projekte u svijetu istraživanje etničkoga i nacionalnoga osobito je važno u Hrvatskoj, obilježenoj vidljivim identitetskim preustrojavanjima, a koja se nalazi u politički i ekonomski složenom razdoblju približavanja Europskoj uniji.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content