Hrvatske migrantske zajednice: pripadnost i multikulturalizam (0076001)

Trajanje: 2002.-2006.

Voditelj: Saša BOŽIĆ 

Istraživači: Ante LAUŠIĆ, Silva MEŽNARIĆ, Jelena ZLATKOVIĆ WINTER 

Znanstveni novaci: Simona KUTI, Rebeka MESARIĆ ŽABČIĆ, Dubravka MLINARIĆ, Marina PERIĆ-KASELJ 

Tehnicko osoblje: Vladimira MARIĆ

Projekt će istražiti formiranje, održanje i razvoj migrantskih zajednica u kontekstu najrelevantnijih socio-političkih procesa u društvima imigracije (Zapadna Europa, Amerika, Australija) te transnacionalnih institucija danas. Hrvatske migrantske zajednice utječu na aktivnosti i identitet velikog broja hrvatskih migranata, na integraciju hrvatskih migranata u primajuća društva, njihov odnos prema naturalizaciji, asimilaciji ili remigraciji. One mogu utjecati na formiranje novih hrvatskih manjina u zemljama Europske unije, a time i na ukupne političke odnose Hrvatske i pojedinih zemalja te EU u cjelini. Posebno su zanimljive kulturne i političke razlike migrantskih zajednica u Zapadnoj Europi i prekooceanskim zemljama. Opći ciljevi istraživanja su: 1. Opisati formiranje hrvatskih migrantskih zajednica u kontekstu odnosa suvremene međunarodne migracije i multikulturalizma; 2. Utvrditi broj hrvatskih državljana u zemljama Zapadne Europe, zemljama Sjeverne i Južne Amerike, Australije te procijeniti približan broj Hrvata kao i njihovu geografsku raspodjelu u tim zemljama; 3. Utvrditi strukturu, oblik i način organizacije hrvatskih migrantskih zajednica, njihovog zamišljanja, reprodukcije i razvoja; 4. Utvrditi i objasniti osnovne razlike između hrvatskih zajednica u zemljama s različitim modelima političke pripadnosti, kao i osnovne razlike između hrvatskih zajednica s obzirom na vrijeme i način nastanka, udaljenost od zemlje porijekla, vlastitu ekonomsku poziciju itd. Pretpostavlja se da postoji povezanost dimenzija: reprodukcija, komunikacija, umrežavanje i razvoj hrvatskih migrantskih zajednica i dimenzija: vrijeme, način nastanka, udaljenost od zemlje porijekla, socio-kulturno i profesionalno porijeklo i status članstva u društvu imigracije te politički model pripadnosti u zemlji imigracije. Istraživači očekuju da će pokazati oblik povezanosti dimenzija te će omogućiti određenje ključnih dimenzija. Istraživanje će rezultirati tipologijom zajednica i preporukama za određenje politike zemlje porijekla prema hrvatskim migrantskim zajednicama i institucijama primajućeg društva. Istraživanje će dati na uvid materijale koji će omogućiti procjene pouzdanosti i valjanosti rezultata istraživanja. Značenje istraživanja ogleda se u činjenici da će po prvi put biti provedena komparativna analiza hrvatskih migrantskih zajednica te da će se po prvi put dobiti opsežne spoznaje o oblicima djelovanja hrvatskih migranata u kontekstu transnacionalnih institucija.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content