Hrvatska dijaspora (00760101)

Trajanje: 1996-2002

Voditelj: Ante LAUŠIĆ 

Istraživači: Josip ANIĆ, Branimir BANOVIĆ, Pavao JONJIĆ, Laura ŠAKAJA, Jelena ZLATKOVIĆ WINTER 

Znanstveni novaci: Rebeka MESARIĆ ŽABČIĆ, Dubravka MLINARIĆ, Marina PERIĆ-KASELJ 

Tehničko osoblje: Vladimira MARIĆ 

U kontinuiranom praćenju vanjskih – kontinentalnih i prekooceanskih migracija, posebna će se pozornost pokloniti istraživanju života i rada hrvatskih migranata u Njemačkoj i Južnoafričkoj Republici. Razlozi ovakvog izbora su u velikom broju naših građana u Njemačkoj (više nego u svim ostalim europskim zemljama zajedno), te u dosadašnjem zanemarivanju istraživanja hrvatske prisutnosti na Crnom kontinentu. Istraživanje će se provesti na reprezentativnim uzorcima s posebnim anketnim upitnicima (sastavljenim za ovu svrhu). Cilj istraživanja je potpunije upoznavanje strukture i problematike ovih segmenata hrvatske dijaspore, te procjenjivanje njihove spremnosti za unapređenje veza s domovinom i njihov povratak. Upotpunjene su spoznaje o našem iseljeništvu na Novom Zelandu, te u Australiji, Južnoj Africi, SAD-u i Europi. Posebice je istražena povijest iseljavanja Hrvata te suvremeni položaj hrvatskog iseljeništva i useljenička politika europskih zemalja. Izvršena su empirijska istraživanja o Hrvatima u Južnoj Africi te o našim iseljenicima u SAD-u (za potrebe doktorata), obrađena je arhivska građa o našem iseljeništvu između dva svjetska rata, sudjelovalo se u izradi Leksikona migracijskoga i etničkog nazivlja. Usto je izučavano porijeklo i načini doseljavanja na Novi Zeland te recentno stanje našeg iseljeništva u Australiji i Njemačkoj.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content