European Web site on Integration ‒ EWSI: Croatia

Trajanje: 2013. ‒

Od 2013. Institut za migracije i narodnosti partner je u projektu Europska mrežna stranica o integraciji (European Web site on Integration ‒ EWSI) čiji je suvoditelj Skupina za migracijsku politiku (Migration Policy Group) u ime Europske komisije. Od 2013. do 2015. dr. sc. Snježana Gregurović bila je nacionalna koordinatorica za Hrvatsku, a u siječnju 2016. zamijenio ju je dr. sc. Drago Župarić-Iljić.

Europska mrežna stranica o integraciji ‒ EWSI široka je platforma na razini Europske unije za umrežavanje za integraciju putem razmjene o politikama i praksama. Mrežna stranica osobito je:

  • izvor dokumenata
  • alat za online prikupljanje podataka o dobrim praksama
  • platforma za izravnu razmjenu informacija između sudionika.

U fokusu Mrežne stranice nalaze se vladini i nevladini sudionici koji se bave pitanjima integracije na europskoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Oni stvaraju nove spoznaje i dijele iskustva putem dokumenata ili dobre prakse te preuzimaju aktivnu ulogu u postavljanju vijesti i događaja. Mrežnu stranicu upotrebljavaju kao referentni alat za učenje od drugih i kao praktično sredstvo za davanje i primanje informacija kojima raspolažu. Stoga je za dionike (predstavnike vlasti, praktičare, civilni sektor, znanstvenike i volontere) koji rade na integraciji državljana iz trećih zemalja od vitalne važnosti da svojim znanjem pridonesu široj zajednici koja se bavi tom temom omogućujući da njihov rad bude dostupan na Mrežnoj stranici.

Na Mrežnoj stranici, između ostaloga, nalazi se pregled rada Europske unije na integraciji migranata. Taj je rad usmjeren na građane zemalja koje nisu u Europskoj uniji, a koji legalno borave u jednoj od 28 država članica EU-a. Na Mrežnoj stranici mogu se naći sljedeće informacije:

  • ovlaštenje) za promicanje integracije na razini EU-a
  • aktivnosti EU-a za uspješnu provedbu integracije
  • integracija u različitim područjima politike (aktivno građanstvo, gospodarsko sudjelovanje, socijalna kohezija, obrazovanje i kultura, antidiskriminacija i jednakost) i za različite došljake (radni i obiteljski migranti, studenti migranti i izbjeglice).

Uloga nacionalnoga koordinatora jest ažuriranje informacija za Hrvatsku, prepoznavanje relevantnih nacionalnih sadržaja (vijesti, događaji, dokumenti i prakse) i njihovo stavljanje na Mrežnu stranicu te doprinos specijalnim analitičkim publikacijama. Njegova je uloga i promocija Mrežne stranice unutar mreža dotične države te na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Vidi opširnije na:

https://ec.europa.eu/migrant-integration/home

Informacije o Hrvatskoj:

https://ec.europa.eu/migrant-integration/country/croatia

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content