ZAPOSLENICI

Sanja Lazanin, Ph.D.

Research Associate

Contact

Email:

sanja.lazanin@imin.hr

Biography

Academic Education

 • Ph.D. in History from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb (2006)
 • M.A. in History from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb (2002)
 • B.A. in German Language and Literature and History from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb (1997)
 • appointed to the academic title of assistant professor of humanities, field history, from the Department of history at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb (2013)
 • appointed to scientific grade of senior research associate in the scientific field of humanities – field history (2015)
 •  

Employment and Professional Experience

 • Institute for Migration and Ethnic Studies, Zagreb (1998– )
 • external associate at the Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences, University in Zagreb (2000- )
 • member of the Editorial Board of the academic journal Migracijske i etničke teme (2000–)
 • Editor in Chief of the academic journal Migracijske i etničke teme (2009–2012)

Scientific Interest

 • ethnic, demographic and migration issues related to the early modern period of Croatian history, urban history, cultural history (images of the Other, stereotypes), Military Frontier Region in Croatia, German palaeography

Projects

 • Croatia – New Immigration Country? (IMIN, 2020- ; Coheads of the Project: Dr. Simona Kuti and Dr. Margareta Gregurović)
 • Intercultural Approach to Ethnic Diversity and Identity: Croatia – Europe (IMIN, 2007-2014; Head of the Project: Dr. Jadranka Čačić-Kumpes)
 • Croatian Ethnic Development and Plurality: A Comparative View (IMIN, 2002-2006; Head of the Project: Dr. Ružica Čičak-Chand)
 • Croatian Ethnic Development in a Comparative Perspective] (IMIN, 1998-2002; Head of the Project: Dr. Ružica Čičak-Chand)
 • International project Triplex Confinium (as external associate; Head of the Project: Prof. Drago Roksandić)Selected Bibliography

Books

 • Slika Drugoga i pismo o Sebi: grof Josip Rabatta (1661.–1731.) o Hrvatskoj i sebi. Zagreb: Srednja Europa, 2014.
 • Priručnik iz njemačke paleografije. Zagreb: Tipex, 2004.

 • Articles in journals and book chapters

 

 • “Uvjeti naseljavanja njemačkih obitelji u Slavonsku vojnu krajinu početkom 19. stoljeća”, Godišnjak njemačke zajednice – DG Jahrbuch, Osijek, 2019, vol. 26, pp. 231–242. (coauthor Hajnalka Lakatos)
 • Naseljavanje njemačkih protestantskih obitelji u Slavonsku vojnu krajinu krajem 18. i početkom 19. stoljeća, Migracijske i etničke teme, Zagreb, 2018, vol. 34, no. 2, pp. 165–198.
 • “Franz Vaniček, Vinkovačka gimnazija i njemački kulturni utjecaj u istočnoj Hrvatskoj”, in: Robert Skenderović i Stanko Andrić (ed.). Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija – Franz Vaniček and the Historiography of the Military Frontier: zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu 23. i 24. listopada 2014. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2017, pp. 311–332.
 • “Refugees became pirates: An overview of the historiographic research into the Senj Uskoks and their activities in the Adriatic Sea”, u: Isao Koshimura (ed.). Marine Merchant & Pirates during the 16th and 17th Centuries. Uskok of the Adriatic Sea and Wako of the East China Sea, Tokio: Sairyusha Co., 2016, pp. 33–48.
 • “Upravitelj vukovarskog vlastelinstva Jakob Anton Pöhr von Rosenthal (u. 1759.)”, in: Lovorka Čoralić et al. (ed.). Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016, pp. 57–60.
 • “Zapovjednik Karlovačkog generalata grof Josip Rabatta (1661. – 1731.)”, in: Lovorka Čoralić et al. (ed.). Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016, pp. 166–173.
 • “Prosvjetiteljstvo i predodžbe o stanovništvu Vojne krajine u 18. stoljeću”, in: Drago Roksandić (ed.). Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću: interkulturni aspekti “prosvijećene” modernizacije:zbornik radova s hrvatsko-srpskog znanstvenog kolokvija 2011.Zagreb: FF Press, 2014, pp. 175-186.
 • “Percepcija Vojne krajine tijekom vladanja Josipa II: opis Varaždinskoga generalata 1783.”, Historijski zbornik, Zagreb, 2011, vol. LXIV, no. 2, pp. 435-458.
 • “Hrvatska povijest i narod u izvještaju Josepha Friedricha von Sachsen-Hildburghausena”, Godišnjak njemačke zajednice – DG Jahrbuch, Osijek, 2010, vol. 17, pp. 55-64.
 • “Nastanak modernih gradova – Vinkovci i Vukovar”, in: Božo Biškupić (ed.). Slavonija, Baranja i Srijem. Vrela europske civilizacije, sv. 1. Zagreb: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Galerija Klovićevi dvori, 2009, pp. 365-372.
 • “Etničke i konfesionalne skupine u istočnoj Slavoniji i zapadnom Srijemu u 18. i početkom 19. stoljeća”, Razprave in gradivo, Ljubljana, 2008, no. 56-57, pp. 190-211.
 • “Stanovništvo Vinkovaca i Vukovara u razdoblju njihova oblikovanja u urbane cjeline: kraj 18. i početak 19. stoljeća”, Migracijske i etničke teme, Zagreb, 2007, vol. 23, no. 3, pp. 225-249.

 

More detailed bibliography:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=228016

 

 

Skip to content