Djeca u migraciji i povratku u Hrvatsku (5-12-090)

Trajanje: 1991.-1995.

Voditelj: Melita ŠVOB 

Istraživači: Josip ANIĆ, Carmen-Ljubica BRČIĆ, Tihomir DUMANČIĆ, Vlasta ĐURANOVIĆ, Josip GRGURIĆ, Pavao JONJIĆ, Sonja PODGORELEC, Jasenka ŠPREM

Istraživanje migrantske djece u zagrebačkim školama starosti 10-15 godina (te roditelja i nastavnika) omogućilo je uočavanje specifičnih problema djece povratnika iz Njemačke, djece čiji su roditelji u inozemstvu, kontrolne grupe, te djece u dopunskoj školi u Berlinu. Istraživani su školski, zdravstveni, psihosocijalni, obiteljski problemi djece, te korištenje slobodnog vremena. Rezultati pokazuju kako 68% djece povratnika ima probleme sa drugačijom metodom nastave, a 65% zbog nedovoljnog znanja materinjeg jezika. To ukazuje na nedostatke tadašnje “dopunske škole”, što se i potvrdilo odnosom đaka u Berlinu, koji su imali najveći postotak negativnog odnosa prema školi. Učenici koji imaju roditelje u inozemstvu, iako nisu mijenjali školu i sredinu također imaju veće školske probleme nego kontrolna grupa. Uočene su velike potrebe za organiziranom pomoći djeci povratnicima u školama, jer dotadašnja nije bila primjerena. Prisilne migracije izazvane ratnim prilikama u Hrvatskoj (1992/93) usmjeravaju našu pažnju na istraživanje djece prognanika i izbjeglica iz BiH (većinom Muslimana). Utvrđene su značajne razlike između djece izbjeglica i prognanika u načinu bijega, smještaju, prilagodbi, zdravlju, školovanju i drugim karakteristikama. Ispitivana su djeca, njihovi roditelji/skrbnici, a liječnici pedijatri su napravili zdravstvena i antropološka ispitivanja. Prognana djeca bila su znatno ugroženija izravnim opasnostima prije bijega (dok su izbjeglice iz BiH anticipirajući opasnost bježali pred njom), njihove emocionalne smetnje su izraženije, ima veći postotak loše uhranjene djece, i postoji nešto veća želja za povratkom nego u izbjegličke djece. Dio istraživanja je uključen u međunarodni projekt “Internationale Lernen” (Njemačka, Nizozemska, Letonija, Grčka i Hrvatska). Na temelju video zapisa napravljen je film, koji je prikazan na znanstvenim i stručnim skupovima.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content