Bilateralni međunarodni znanstveni projekt: NOVI IZAZOVI ZA SLOVENSKE I HRVATSKE DIJASPORSKE ZAJEDNICE

Voditeljica: dr. sc. Marina Perić Kaselj (Institut za migracije i narodnosti, Hrvatska)

Članovi tima: dr. sc. Aleksandar Vukić, dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić, dr. sc. Filip Škiljan

Voditeljica: dr.sc. Janja Žitnik Serafin (Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU)

Članovi tima: dr. sc. Marina Lukšić-Hacin, dr. sc. Kalc Aleksej, dr. sc. Jernej Mlekuž, dr. sc. Rogelja Nataša, dr. sc. Vah Jevšnik Mojca

PODRUČJE I CILJ ISTRAŽIVANJA

Istraživanja nacionalnog i kulturnog identiteta pripadnika iseljeničkih zajednica te razine njihove kulturne integracije i ravnopravnog sudjelovanja u većinskoj zajednici u pravilu je interdisciplinarno. Takva istraživanja nužno obuhvaćaju ispitivanje kulturne produkcije iseljeničkih zajednica, budući da ona predstavlja temeljni element oblikovanja i očuvanja kulturnog identiteta. Kulturna produkcija manjinskih zajednica ujedno omogućava međukulturnu komunikaciju i predstavlja most između dviju kultura, te način da se manjinska jezična skupina afirmira unutar države boravka i matične države. Nadalje će se istražiti utjecaj kulturne produkcije slovenskih i hrvatskih iseljeničkih zajednica na kulturni identitet njihovih članova, novi oblici komuniciranja i interakcije unutar tih skupina i između njih, te istražiti suvremene forme njihovog kulturnog utjecaja u državama prijema.

Ova područja ispitivanja tek su djelomice zahvatila pojedina šira istraživanja iz polja etničkih i migracijskih studija. S toga su iznimno važna komparativna  istraživanja slovenske zajednice u hrvatskoj i hrvatske u Sloveniji. Slovenija i Hrvatska su postojale u zajedničkoj državi za koju je bila karakteristična politika sustavne međukulturne razmjene. Slovenski jezik u Hrvatskoj te Hrvatski jezik u Sloveniji smatrani su »bratskim« jezicima, a status »stranog« jezika dobili su tek nakon raspada SFRJ. Službene državne granice su nakon raspada SFRJ i uspostave vanjskih granica Europske unije na nekim mjestima grubo prekinule međukulturne veze koje su ranije postojale na tom području. Slovenska država (Savjet za Slovence u iseljeništvu, Savjet za Slovence u pograničnim područjima, Ured za Slovence u pograničnim područjima i u iseljeništvu) Slovence u Hrvatskoj djelomice smatra pripadnicima slovenskog naroda u pograničnim područjima, a djelomice iseljeništvom, no brojna slovenska kulturna društva u Hrvatskoj ne slažu se s tim stavom. Želimo provjeriti je li takva podjela valjana i funkcionalna, te ispitati na koje načine se manjinski status Slovenaca u Hrvatskoj ostvaruje u društvenom i kulturnom području kao i kakav je stav hrvatskih društava u Sloveniji prema vlastitm statusu u Sloveniji, osobito na kulturnom području.

CILJEVI SURADNJE

Cilj bilateralnog istraživanja kulturne produkcije obiju dijasporskih i manjinskih zajednica je utvrditi načine i raspon njihove međusobne suradnje te na koje načine i u kojoj mjeri se kulturne produkcije manjinskih i dijasporskih zajednica odražavaju u društvu i kulturi većinskog govornog okruženja i obrnuto, kafliko i na koji način većinsko okruženje i kultura utječu na manjinske zajednice. Želimo sustavno analizirati međukulturne i prekogranične aktivnosti i potaknuti nove. Nadalje, želimo podržati lokalne aktere o obje zajednice, međusobno ih upoznati i povezati u svrhu oživljavanja kulturnih i društvenih veza, podizati svijest javnosti o kulturnim sličnostima i osobitostima, potaknuti kulturnu razmjenu i suradnju različitih institucija.

Na temelju rezultata istraživanja pokušat ćemo oblikovati smjernice za ravnopravniju afirmaciju manjinske kulturne produkcije u društvu te lakšu jezičnu tranziciju i međukulturno zbližavanje u obje države. Ujedno ćemo u istraživanju nastojati odgovoriti na pitanje je li putem recipročne usporedbe manjinske situacije dva naroda moguće povećati osjetljivost većinskog naroda u obje države na nesvjesnu jezičnu i društveno-kulturalnu marginalizaciju manjina.

PLANIRANI DOPRINOS JEDNE I DRUGE STRANE

Obje skupine znanstvenika planiraju samostalno objaviti dijelove rezultata istraživanja u znanstvenim i stručnim radovima te prikazati rezultate široj javnosti. Oblikovati će se i zajednički izvještaj u kojem će se objediniti znanstvene spoznaje svih istraživača uključenih u projekt. Na temelju rezultata formirati će se preporuke odgovarajućim vladinim tijelima i komisijama u Sloveniji i Hrvatskoj, te obrazovnim ustanovama i manjinskim kulturnim udrugama u obje države.

KOMPLEMENTARNOST SKUPINA ZNANSTVENIKA

Dvije skupine istraživača koje će sudjelovati u sklopu ovog projekta jako se dobro nadopunjavaju u metodološkom smislu interdisciplinarne kompatibilnosti kao i prema sadržaju njihovih prethodnih istraživanja. Institut za slovensko iseljeništvo i migracije svoja interdisciplinarna istraživanja sve intenzivnije usmjerava prema Balkanu, dok se Institut za migracije i narodnosti sve više usmjerava prema istraživanjima prekograničnog kulturnog sudjelovanja sa Slovenijom (zajednička prijava IPA projekta). Komparabilni pristup ranije nije bio prisutan ni u slovenskim ni u hrvatskim migracijskim i etničnim studijama, a budući da u obe države obuhvaća manjinsko i većinsko gledište omogućava objektivniju procjenu uspješnosti pokušaja da se pripadnike manjinskih skupina, te doseljenih i njihovih potomaka ravnopravno uključi u društveno-kulturne procese u vlastitoj državi.

DODANA VRIJEDNOST BILATERALNOG SUDJELOVANJA

Zajedničko istraživanje ne predstavlja tek priliku za razmjenu i povezivanje dosadašnjih rezultata ispitivanja, nego i za proširivanje i produbljivanje obostranog uvida u pitanja jezične i društveno-kulturne uključenosti Hrvata u Sloveniji i drugim državama te Slovenaca u Hrvatskoj i drugim državama, kao i poticanje suradnje između tih manjinskih skupina.

Dodana vrijednost bilateralnog sudjelovanja prije svega se može vidjeti u konačnom cilju projekta, to jest uvažavanja rezultata istraživanja (pregledno formuliranih znanstvenih spoznaja i preporuka) kod formiranja slovenske i hrvatske kulturno-integracijske politike u oblasti imigracije, emigracije i nacionalnih/etničkih manjina.

Jedan od glavnih ciljeva bilateralne suradnje je priprema za daljnje zajedničke prijave na projektne natječaje EU.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content