4. ISELJENIČKI KONGRES „Povratak: stvarnost ili utopija?!“ 5. i 6. 11. 2020.

U organizaciji Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva 5. i 6. 11. 2020., s početkom u 8.30 sati, u Matici hrvatskoj i online, putem video-veze, održao se 4. Hrvatski iseljenički kongres pod nazivom: „Povratak: stvarnost ili utopija?!“. Organizator kongresa je Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, a suorganizatori su Ravnateljstvo dušobriništva za Hrvate u inozemstvu; Hrvatska matica iseljenika; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Institut za migracije i narodnosti; Ekonomski fakultet u Osijeku; ICARUS Hrvatska.

Hrvatska se danas, više nego ikad, suočava s brojnim demografskim i društveno-gospodarskim izazovima u najširem smislu te riječi. Iako se kao zemlja nalazi na imigracijskome kontinentu, dosadašnja iskustva pokazala su da su jedini realni migracijski izvor za ublažavanje negativnih demografskih trendova njezini iseljeni građani i njihovi potomci.

Iseljenici su generacijama prenosili u druge zemlje svoj biološki, profesionalni i kulturni potencijal obogaćujući time zemlje useljenja. Međutim, kroz dugu iseljeničku povijest Hrvatske uvijek su postojali i povratnički tokovi različitog intenziteta i raznolikih iskustava i uspjeha. Osim emotivnih i nostalgičnih motiva, povratnike mogu uz ekonomske čimbenike, privući određeni elementi kvalitete života (sigurnost, mirniji, opušteniji način života, krajolik, klima i dr.). Povratništvo je složen proces koji objedinjuje emigracijsko i imigracijsko iskustvo, kao i iskustvo povratne migracije, i ne može ga se promatrati izvan hrvatskoga društvenog, političkog i gospodarskog konteksta. Održivost povratka ovisi o brojnim čimbenicima, poput aktivne uloge državnih institucija, pravnog okvira, postojanja i provedbe usmjerenih javnih politika, ekonomskih prilika, zatim obiteljskih prilika, ali i o uloženim naporima povratnika i potomaka iseljenika u što uspješniju integraciju u hrvatsko društvo. Iskustvo povratnika specijaliziranih znanja može biti snažan impuls za razvoj hrvatskoga gospodarstva, a da bi se iskoristio postojeći potencijal, potrebne su brze i konkretne mjere za njihovo privlačenje. Želja nam je ovim kongresom otvoriti prostor u znanstvenom dijelu Kongresa za interdisciplinarnu i multidisciplinarnu analizu povratništva te omogućiti iznošenje iskustava i praksi u stručnome dijelu kongresa. Ovakav pristup nosi potencijal otkrivanja informacija od iznimne važnosti, koji se potom mogu koristiti u strateškom planiranju javnih politika i rješavanju aktualnih problema povratništva. Glavne teme kongresa: 1. Odnos rada i poduzetništva u procesu povratka 2. Institucionalna potpora povratku 3. Povratništvo u povijesnoj perspektivi 4. Obrazovanje i povratak mladih 5. Kulturna politika i identiteti kao dio povratka 6. Demografski aspekti povratka 7. Uloga Katoličke crkve u očuvanju identiteta 8. Očuvanje hrvatskog nacionalnog identiteta u iseljeništvu kroz crkvu, kulturu, jezik, sport.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content