Istraživanja


 

Znanstvenoistraživačka djelatnost osnovna je djelatnost Instituta. Ona nije posvećena samo jednoj grupi korisnika, jednoj temi ili jednoj publici. Migracije i etničnost kao znanstveno i socijalno relevantni predmeti istraživanja zanimaju kolege u drugim znanstvenim institutima i fakultetima na području društvenih i humanističkih znanosti, praktične djelatnike, državne službenike i studente, novinare. Svi oni služe se ili se mogu poslužiti rezultatima naših istraživanja. Prvu skupinu istraživanja financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a drugu grupu istraživanja pokrenuli su naši suradnici u suradnji s drugim institucijama.