Aktualni broj:

Pregled:
Po brojevima
Broj 2
Broj 1

Po autorima

Pretraživanje
Ključna riječ
Godina 31 / 2015 / Broj 2 ISSN 1333-2546 


SADRŽAJ

 

ČLANCI

 

195       Tatjana Šarić

Bijeg iz socijalističke Jugoslavije – ilegalna emigracija iz Hrvatske od 1945. do početka šezdesetih godina 20. stoljeća

 

221       Milica Vesković Anđelković, Mirjana Bobić

Stavovi građana centralnog dela Srbije prema uticaju doseljenika na tradiciju i kulturu njihove lokalne zajednice

 

247       Mirko Sardelić

Kumani-Kipčaci između Azije i Europe u razvijenome i kasnome srednjem vijeku

 

275       Ivo Turk, Nikola Šimunić, Marta Jovanić

Promjene u sastavu stanovništva prema narodnosti u Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji od 1991. do 2011.

 

 

PRIKAZI

 

311       Adnan Tufekčić

Keith Doubt, Through the Window: Kinship and Elopement in Bosnia-Herzegovina

 

314       Mladen Barać

Ivica Radoš, Zoran Šangut, Branili smo domovinu: pripadnici nacionalnih manjina u obrani Hrvatske

 

316       Dubravka Mlinarić

Sanja Lazanin, Slika Drugoga i pismo o Sebi: grof Josip Rabatta (1661. – 1731.) o Hrvatskoj i sebi

 

 

DODACI

 

319      Bilješke o autorima

323      Upute suradnicima