Međunarodni znanstveno-stručni skup 2nd European Migration Forum: A long-term approach to sustainable labour migration and successful integration (Bruxelles, 6. i 7. travnja 2016.)


Dr. sc. Drago Župarić-Iljić sudjelovao je na međunarodnom znanstveno-stručnom skupu "2nd European Migration Forum: A long-term approach to sustainable labour migration and successful integration". Skup se održao u Bruxellesu od 6. do. 7. travnja 2016. u organizaciji Europske komisije i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EESC). Na skupu se okupilo više od stotinu organizacija civilnog društva iz cijele Europske unije kako bi razgovarali s predstavnicima institucija EU-a te lokalnih, regionalnih i nacionalnih vlasti o potrebi dugoročnog pristupa održivim migracijama radne snage i uspješnoj integraciji.