Znanstveno-stručni skup Život i djelo dr. Tihomila Rađe, Sinj, 11. i 12. prosinca 2012.


U organizaciji Instituta za migracije i narodnosti, Zagreb i Grada Sinja u Sinju će se 11. i 12. prosinca održati znanstveno-stručni skup pod nazivom Život i djelo dr. Tihomila Rađe. Cilj skupa je predstaviti i senzibilizirati javnost na temu hrvatskog iseljeništva i uloge intelektualaca u egzilu kao i njihova doprinosa u očuvanja hrvatskoga nacionalnog identiteta u svijetu.

            

 


Znanstveno-stručni skup

Život i djelo dr. Tihomila Rađe

 

 

11. i 12. prosinca 2012.

Sinj, Alkarski dvori (svečana dvorana)

 

 

PROGRAM SKUPA


UTORAK 11. 12. 1012.

 

09.00—10.00 Pozdravni govori i otvaranje skupa

 

Ivica Glavan, prof., gradonačelnik Sinja

Dr. sc. Zlatko Šram, ravnatelj Instituta za migracije i narodnosti, Zagreb

Mr. sc. Marin Knezović, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika, Zagreb

Akademik Vlatko Silobrčić, Zagreb

Mr. sc. Katharina Christine Hinić, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Zagreb

Dr. sc. Stipan Tadić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

Dr. sc. Marina Perić Kaselj, koordinatorica skupa, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb

 

 

I PANEL

POLITIČKI POČETCI, PROGON I EMIGRANTSKA SUDBINA

 

10.00—12.30 moderator Vladimir Pavlinić

 

Ivo Vlajčević i Darija Lukačević rođ. Rađa, Sinj

Tihomil Rađa: Životni i politički početci

 

Branko Dubravica, Fakultet političkih znanosti, Zagreb

HSS i rezultati izbora u Sinju između dva svjetska rata

 

Jure Knezović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika, Slovačka

Život posvećen domovini: Tihomil Rađa— politički zatvorenik i politički emigrant

 

Gojko Borić, Njemačka

Prvi izbjeglički susreti s Tihomilom Rađom i osvrt na njegovo književno stvaralaštvo

 

Mauricij Frka Petešić, Francuska

Simpozij hrvatske kulture u Sorbonni: kontakti i suradnja Tihomila Rađe s pariškim Hrvatima

 

Stanka za kavu/sok

 

Rasprava

 

12.45 Ručak (Hotel Alkar)

 

15.00 Posjet izložbi Sinj—pogled na stvaranje jednog grada, Galerija Sikirica, Alkarski dvori

 

 

II PANEL

SVESTRANOST I ŠIRINA: RAĐA KAO EKONOMSKI, KNJIŽEVNI I POLITIČKI ANALITIČAR

 

16.00—18.30 moderator Gojko Borić

 

Jakša Kušan, Zagreb

Tihomil Rađa, čovjek koji je bio ispred svog vremena

 

Vladimir Pavlinić, Velika Britanija

Tihomil Rađa— mnogostrani intelektualac, političar, borac za moralnu Hrvatsku

 

Branko Salaj, Švedska

Sinjanin i građanin svijeta, opsjednut Hrvatskom

 

Stjepan Šulek, Njemačka

Tihomil Rađa kao novinar i publicist: primjer suradnje u časopisu Kroatiche Berichte i Novoj Hrvatskoj

 

Nikica Mihaljević, Zagreb

Rađa kao književni kritičar

 

Rasprava

 

19.00 Večera (Hotel Alkar)

 

 


SRIJEDA 12. 12. 2012.

 

III PANEL

BORBA ZA HRVATSKU: UPOZNATI SVIJET S HRVATSKOM I UJEDINITI ISELJENU I DOMOVINSKU HRVATSKU

 

9.00—11.15 moderator Branko Salaj

 

Marina Perić Kaselj, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb

Hrvatski razgovori o slobodi: važnost i značaj emigrantskih simpozija u Švicarskoj (1968. i 1971.), Hrvatske revije i doprinos Tihomila Rađe

 

Tihomir Nuić, Švicarska

Emigrant koji je trajno osluškivao potrebe hrvatskog naroda

 

Marko Veselica, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika, Zagreb

Značaj hrvatske migracije u europskim i svjetskim okvirima kao i uloga dr. Tihomila Rađe u pripremi i stvaranju nezavisne slobodne i demokratske Republike Hrvatske

 

Josip Kregar, Pravni fakultet, Zagreb

Hrabrost i sreća: što čini život političkog emigranta

 

Stanka za kavu/sok

 

Rasprava

 

11.30—13.00 Turistički obilazak Sinja

 

13.15 Ručak (Hotel Alkar)

 


IV PANEL

DEMOKRATSKA HRVATSKA: IZGRADNJA DEMOKRATSKIH USTANOVA I DEMOKRATSKE POLITIČKE KULTURE

 

15.30—17.30 moderator Josip Kregar

 

Jakov Žižić i Berto Šalaj, Fakultet političkih znanosti, Zagreb

Intelektualci iz liberalno-demokratske političke emigracije i izgradnja demokratske političke kulture u samostalnoj Hrvatskoj: primjer Tihomila Rađe

 

Ančica Petrušić i Predrag Alebić, Udruga za demokratsko društvo, Zagreb

Rađin doprinos u osnivanju i radu Udruge domovine i dijaspore za demokratsko društvo/Udruge za demokratsko društvo (UDD) i Centra za europsku dokumentaciju i istraživanje "Robert Schuman" (CEDI)

 

Marija Pejčinović Burić, Zagreb

Pokretanje Europskog kruga Hrvatska (EKH) i doprinos Tihomila Rađe

 

Joško Kontić, Hit radio d.o.o., Sinj

Tihomil Rađa: barba i učitelj

 

Rasprava

 

17.30—Zaključna rasprava i zatvaranje skupa

 

19.00 Večera (Hotel Alkar)

 

 

Organizacijski odbor

 

Marina Perić Kaselj, Jakov Žižić,

Ančica Petrušić, Igor Vidalina