Članovi Znanstvenog odsjeka za migracijska i demografska istraživanja Instituta za migracije i narodnosti izradili su dokument Pandemija i migracije


Članovi Znanstvenog odsjeka za migracijska i demografska istraživanja Instituta za migracije i narodnosti izradili su dokument Pandemija i migracije u kojem daju osvrt na promjene uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 u području migracija te na metode suzbijanja i kontrole epidemijskih bolesti primjenjivane u povijesti. Nakon uvodnog, u drugom poglavlju dokumenta obrađuje se tema pandemija i migracija iz povijesne perspektive s analizom javnozdravstvenih mjera zaštite u svrhu suzbijanja epidemija i uspostavljanja sanitarnih kordona. Treće poglavlje posvećeno je pandemiji bolesti COVID-19 i migracijama, posebno radnim i prisilnim te prikazu sociodemografskih obilježja populacije. U četvrtom poglavlju problematizira se pojava ksenofobije, diskriminacije i nacionalizma u Europi i svijetu uslijed pojave pandemije COVID-19.

 

Pandemija i migracije (dokument)