Digitalizirane novine Radnička straža i dokument Popis Jugoslovenske Naseobine u Punta Arenas – Chile u sklopu Nacionalni projekt „Hrvatska kulturna baština" – Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe Ministarstva kulture


Knjižnica Instituta za migracije i narodnosti, kroz Nacionalni projekt „Hrvatska kulturna baština" – Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe Ministarstva kulture, završila je program Digitalizacije novina Radnička straža i dokumenta Popis Jugoslovenske Naseobine u Punta Arenas – Chile

 

Radnička straža počela je izlaziti 1907. godine u Chicagu kao prve radničke i socijalističke novine hrvatskih iseljenika u SAD-u. Pod tim nazivom izlazile su sve do 1918. godine i odigrale su vrlo važnu ulogu u stvaranju radničkoga pokreta, kako među hrvatskim iseljenicima, tako i uopće u SAD-u. NSK posjeduje samo dva godišta, tako da je  kolekcija Radničke straže sačuvana u IMIN-u najcjelovitija a radi se o jedinim sačuvanim primjercima.

 

Popis Jugoslovenske Naseobine u Punta Arenas - Chilepopis je Jugoslovenske narodne obrane - ogranak "Dalmacija" jugoslavenskih iseljenika i njihovih potomaka iz 1941. godine. To je jedinstveni primjerak takvog popisa sačuvan u Hrvatskoj i vrijedna je građa za istraživanje hrvatskog iseljeništva.

 

Digitalizacijom te građe Knjižnica Instituta za migracije i narodnosti omogućila je dostupnost svih sačuvanih primjeraka novina i Popisa putem institutskog repozitorija znanstvenoj, stručnoj i široj javnosti kao izvorne građe za istraživanje hrvatskog iseljeništva. Digitalizacijom je, isto tako, omogućena zaštita od oštećivanja tih iznimno dragocjenih i jedinstvenih primjeraka izvornika.

 

Digitalizirana Radnička straža i Popis, kao i prethodno digitalizirane novine Hrvatska zastava te ostala digitalna građa iz područja djelatnosti Instituta dostupna je u tematskom Repozitoriju Instituta za migracije i narodnosti.