The Power of Learning Mobility Conference, Ostend 1.–4. travnja 2019.


U organizaciji Europske platforme o učenju i mobilnosti u području mladih (European Platform on Learning Mobility in the youth field), Partnerstva u području mladih Europske komisije i Vijeća Europe, Programa Erasmus+, te organizacija Vlaanderen i JINT u Ostendu (Belgija) održana je treća konferencija „The Power of Learning Mobility” s posebnim naglaskom na ispitivanju učinaka sudjelovanja u projektima mobilnosti na širu lokalnu zajednicu. Cilj je konferencije bio okupiti znanstvenike, donositelje politika, osobe koje rade s mladima i mlade osobe kako bi se iz različitih perspektiva na temelju prikupljenih podataka mogle raspraviti moguće implikacije sudjelovanja u projektima na pokretanje promjena u okolini.

 

Temeljem ugovora o transnacionalnoj suradnji sklopljenim s Agencijom za mobilnost i programe EU dr. sc. Margareta Gregurović sudjelovala je na konferenciji pri čemu je poseban naglasak stavila na uključivanje mladih sa smanjenim mogućnostima, ponajprije imajući u vidu mlade migrantskog i manjinskog porijekla.

 

Više informacija i materijala vezanih uz konferenciju dostupno je na:

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/conference-2019te na Facebook stranici:

https://www.facebook.com/eplm.eu/.