Knjiga sažetaka s Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država


Knjigu sažetaka s Međunarodne znantveno-stručne konferencije Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država u elektroničkom obliku možete preuzeti ovdje

 

Preuzimanje

 

ili s internetskih stranica konferencije www.migracije-konferencija.com