Najava međunarodne znanstvene konferencije Globalizacija migracija, antiimigrantske stranke i ksenofobija: Refleksije na europska društva i države 21.stoljeća, Split,26.listopada 2019., Hotel Cornaro


1.     međunarodna znanstvena konferencija Globalizacija migracija, antiimigrantske stranke i ksenofobija: Refleksije na europsko društvo i državu 21.stoljeća održat će se 26. listopada 2019. godine u Splitu, Hrvatska u organizaciji međunarodnog tima kojemu je na čelu Institut za migraciju i narodnosti, Zagreb. u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Splitu. Više…