PONIŠTENJE NATJEČAJA


INSTITUT ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI

Trg Stjepana Radića 3, Zagreb

 

objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

za izbor u stručno zvanje i na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – potpora vanjskim projektima (radno mjesto I. vrste) – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano stručno radno mjesto), koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 54/2018 od 13. lipnja 2018. godine, u dnevnom tisku Večernji list od 13. lipnja 2018. godine, te istog dana na službenim internetskim stranicama Instituta za migracije i narodnosti, na oglasnoj ploči i na web-stranicama odnosno u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Instituta za migracije i narodnosti te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS Jobs Portal).

 

Institut za migracije i narodnosti

 

 

Objava je u „Narodnim novinama“, broj 86/2018 od 26. rujna 2018. godine.