Okrugli stol Ili buđenje ili svi u Dublin?! – Migracijski trendovi i demografski slom na istoku Republike Hrvatske (Osijek, 23. ožujka 2017.)


U organizaciji Instituta za migracije i narodnosti, Zagreb i suorganizaciji Odjela za kulturologiju  Sveučilišta u Osijeku, Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Osijek, Matice hrvatske – Ogranak Osijek i Grada Osjeka, 23. ožujka 2017. god. (četvrkak) u 10:00 h, Zgrada Rektorata Sveučilišta u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek (Tvrđava) održat se Okrugli stol pod nazivom Ili buđenje ili svi u Dublin?! – Migracijski trendovi i demografski slom na istoku Republike Hrvatske

 

 

Program Okruglog stola