NATJEČAJ


 

Pristupnici na natječaj dužni su uz opće zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda RH, 46/07 i 45/09) te imati iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja djelatnosti Instituta (nacionalne manjine). Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
 
- životopis
 
- preslik domovnice
 
- preslik diplome o akademskom stupnju doktora znanosti
 
- preslik odluke o izboru u znanstveno zvanje znanstveni suradnik
 
- popis znanstvenih radova.
 
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
 
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama" na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj".
 
Prijave na natječaj mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine" broj 82/08), dostaviti osobe oba spola.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.