Poništenje dijela natječaja


Institut za migracije i narodnosti

Trg Stjepana Radića 3

Zagreb

 

objavljuje
 

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

 

 
Poništava se dio natječaja Instituta za migracije i narodnosti objavljen na službenim internetskim stranicama Instituta za migracije i narodnosti 13.02.2008. godine, za radno mjesto pod točkom 2:
2. za prijam na radno mjesto I. vrste:
- stručni suradnik – informatičar.
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
- VSS (računarstvo ili informatika ili informatologija (bibliotekarstvo)
- znanje engleskog jezika.
Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:
- životopis
- preslik domovnice
- preslik diplome VSS.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.
 
 
Institut za migracije i narodnosti