NATJEČAJ


Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07), Institut za migracije i narodnosti raspisuje
 

NATJEČAJ


 
- za izbor na znanstveno radno mjesto – viši znanstveni suradnik – za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj
 
- za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik – za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija ili pravo ili ekonomija ili socijalna geografija i demografija ili za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest ili etnologija i antropologija – 2 izvršitelja
 
Pristupnici na natječaj dužni su uz opće zakonske uvjete, ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te imati iskustvo rada na znanstvenim projektima.
 
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti
-          životopis,
-          preslik domovnice,
-          preslik diplome o akademskom stupnju doktora znanosti,
-          preslik odluke o posljednjem izboru u znanstveno zvanje,
-          popis znanstvenih i stručnih radova s prilozima (ako pristupnik nema izbor u znanstveno zvanje).
 
Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, s naznakom "za natječaj".
 
Prijave na natječaj mogu, sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 116/03), dostaviti osobe oba spola.
 
Pristupnici na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.