Međunarodni znanstveni skup Dijasporski i nacionalno-manjinski identiteti: migracije, kultura, granice, države (Zagreb, 12. – 13. prosinca 2016.)


U Zagrebu je 12. i 13. prosinca 2016. održan Međunarodni znanstveni skup Dijasporski i nacionalno-manjinski identiteti: migracije, kultura, granice, države. Organizator skupa bio je Institut za migracije i narodnosti uz suorganizaciju Hrvatske matice iseljenika i Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“.

 

Program skupa