Međunarodna znanstvena konferencija Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe (Zagreb, 10. - 11. studenoga 2016.)


Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Institut za migracije i narodnosti u Zagrebu, uz sufinanciranje Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Francuskog instituta u Zagrebu i Hrvatskog etnološkog društva, organiziraju međunarodnu znanstvenu konferenciju Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe. Konferencija će se održati 10. i 11. studenoga u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Cilj je ove međunarodne interdisciplinarne konferencije raspravljati o brojnim suvremenim migracijskim trendovima i tokovima, te o novim oblicima mobilnosti, kroz komparativne analize migracijskih fenomena i procesa na području jugoistočne Europe, uvjetovanih i obilježenih kontekstom EU integracija u posljednjih dvadeset i pet godina. Konferencija će poslužiti i kao mjesto susreta, razmjene znanja i umrežavanja stručnjaka iz različitih disciplina kako bi pridonijeli boljem razumijevanju svih društvenih i drugih izazova koje migracije predstavljaju za suvremena europska društva.

 

Program konferencije