Diskusija Mediji i politika izbjegličke krize na balkanskoj ruti (Zagreb, 6. listopada 2016.)


Javna diskusija „Mediji i politika izbjegličke krize na balkanskoj ruti“u organizaciji Sekcije za sociologiju medija Hrvatskoga sociološkog društva održana je 6. listopada 2016. u Knjižnici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu. Cilj diskusije bio je ispitati ulogu medija u kontekstu institucionalne koordinacije te suvremenih migracijskih procesa kroz predstavljanje rezultata istraživanja koja iz različitih disciplinarnih i metodoloških kutova gledanja proučavaju temu izbjegličke krize kao jednu od ključnih društvenih, kulturnih, političkih i ekonomskih tema suvremenoga hrvatskog, europskog i globalnog konteksta.

U sklopu uvodnih izlaganja dr. sc. Senada Šelo Šabić (Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb) analizirala je fenomen izbjegličke krize iz politološke perspektive kojom se proučava diskurzivna dinamika unutar zemalja na balkanskoj ruti te interakcija tih zemalja s Europskom komisijom i zemljama Europske unije. Nadalje dr. sc. Drago Župarić-Iljić (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb) u svom se izlaganju bavio percepcijom tražitelja zaštite i izbjeglica u Hrvatskoj na temelju rezultata dva empirijska istraživanja te kontekstualizacijom diskursa oko izbjeglištva. Dr. sc. Paško Bilić (Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb) analizirao je fenomen izbjegličke krize iz perspektive medijske sociologije, odnosno tipologije izvještavanja ovisne o vlasničkim strukturama i različitim uredničkim politikama odabranih medija u Hrvatskoj. Diskusiju je moderirala dr. sc. Margareta Gregurović iz Instituta za migracije i narodnosti.