Međunarodna znanstvena konferencija Contemporary Migration in Changing World: New Perspectives and Challenges (Beograd, 18. – 21. rujna 2016.)


U Beogradu je od 18. do 21. rujna 2016. održana međunarodna znanstvena konferencija Contemporary Migration in Changing World: New Perspectives and Challenges u organizaciji Fakulteta za geografiju Sveučilišta u Beogradu, Regional Studies Association i MICaRD Network. Konferencija je pružila priliku da se ponovno razmotre pitanja mijenjanja granica, migracijskih putova te uzroka i posljedica migracija s ciljem traženja novih perspektiva regionalnog razvoja u područjima zahvaćenima velikim iseljavanjem. Na konferenciji su dr. sc. Drago Župarić-Iljić i dr. sc. Sanja Klempić Bogadi održali izlaganje pripremljeno u suautorstvu s dr. sc. Sonjom Podgorelec pod naslovom „A Small Country for a Great Drain: Can Migration and Asylum Policy Remedy the Situation?".