3. OKRUGLI STOL: KSENOFOBIJA I MIGRACIJSKE POLITIKE − KOMPARATIVNI PRISTUP


 

FORUM INSTITUTA ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI
 
Trg Stjepana Radića 3
10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6111 563; 6111 586     Fax: +385 (0)1 6119 680     E-mail: imin@imin.hr
 
 
POZIV NA OKRUGLI STOL
 
Forum Instituta za migracije i narodnosti organizira 3. okrugli stol  pod radnim naslovom
 
„KSENOFOBIJA I MIGRACIJSKE POLITIKE - KOMPARATIVNI PRISTUP“,
 
koji će se održati 10. studenoga 2011. u prostorijama Kulturno-informativnog centra, Preradovićeva 5,  Zagreb, s početkom u 10 sati.
 
Suvremena zapadna društva pod utjecajem globalizacije i integracija susreću se s rastućom mobilnošću. U takvim okolnostima položaj migranata nužno iziskuje uređivanje njihova statusa. U odnosu na zakonsku regulativu postoji i iskustvena razina koja se razilazi s normativnom dimenzijom i regulacijom položaja migranata. Cilj je ovog okruglog stola otvaranje diskursa o migracijskim politikama u Europi i prekomorskim imigracijskim zemljama.
 
Nadamo se da ćete prihvatiti poziv za sudjelovanje u radu ovog okruglog stola pa ako ste zainteresirani, molimo Vas da usmenim ili pisanim putem potvrdite dolazak i sudjelovanje te navedete točan naslov Vašeg izlaganja (kontakt osoba: Dubravka Mlinarić, dubravka.mlinaric@imin.hr).
Izlaganja će biti objavljena na mrežnoj stranici Foruma Instituta za migracije i narodnosti (www.imin.hr/forum).