Upravljanje


 

Ravnatelj
 
Dr. sc. Zlatko Šram
 
 
Upravno vijeće
 
Predsjednik: Luka Juroš, prof. (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)
Članovi: Miljenka Kuhar, prof. (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta), dr. sc. Marina Perić-Kaselj (Institut za migracije i narodnosti), Zorislav Antun Petrović (Zagreb), Viktorija Kudra Beroš (Institut za migracije i narodnosti)
 
Upravno vijeće donosi pravne akte Instituta, vodi financijsku i poslovnu politiku te donosi programe rada i razvoja. Ima pet članova, a predsjednika imenuje ministar.
 
 
Znanstveno vijeće
 
Predsjednik: dr. sc. Dragutin Babić
Članovi: dr. sc. Snježana Gregurović, dr. sc. Sanja Klempić Bogadi, dr. sc. Simona Kuti, dr. sc. Josip Kumpes, dr. sc. Ivan Lajić, dr. sc. Sanja Lazanin, dr. sc. Ana Malnar, dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić, dr. sc. Anđelko Milardović, dr. sc. Dubravka Mlinarić, dr. sc. Marina Perić-Kaselj, dr. sc. Sonja Podgorelec, dr. sc. Filip Škiljan (zamjenik predsjednika), dr. sc. Zlatko Šram, dr. sc. Aleksandar Vukić, dr. sc. Jelena Zlatković, Suzana Kovačević (predstavnica stručnih suradnika), Mario Bara (predstavnik znanstvenih novaka)
 
Znanstveno vijeće je stručno tijelo Instituta. Ono, između ostalog, utvrđuje i provodi znanstvenu politiku Instituta te raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim pitanjima. Čine ga znanstvenici, suradnici izabrani na suradnička radna mjesta asistenta i višeg asistenta, jedan predstavnik zaposlenika izabranih na stručna radna mjesta i jedan predstavnik znanstvenih novaka.