Upravljanje


 

Ravnatelj
 
Dr. sc. Zlatko Šram
 
 
Upravno vijeće
 
Predsjednik: Mirjana Drlje, dipl. iur. (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)
Članovi: Miljenka Kuhar, prof. (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta), dr. sc. Dubravka Mlinarić (Institut za migracije i narodnosti), Zorislav Antun Petrović (Zagreb), Viktorija Kudra Beroš (Institut za migracije i narodnosti)
 
Upravno vijeće donosi pravne akte Instituta, vodi financijsku i poslovnu politiku te donosi programe rada i razvoja. Ima pet članova, a predsjednika imenuje ministar.
 
 
Znanstveno vijeće
 
Predsjednica: dr. sc. Simona Kuti
Članovi: dr. sc. Dragutin Babić, dr. sc. Snježana Gregurović, dr. sc. Sanja Klempić Bogadi, dr. sc. Josip Kumpes, dr. sc. Ivan Lajić, dr. sc. Sanja Lazanin, dr. sc. Ana Malnar, dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić, dr. sc. Anđelko Milardović, dr. sc. Dubravka Mlinarić, dr. sc. Marina Perić-Kaselj, dr. sc. Sonja Podgorelec (zamjenica predsjednice), dr. sc. Filip Škiljan, dr. sc. Zlatko Šram, dr. sc. Aleksandar Vukić i dr. sc. Margareta Gregurović (predstavnica asistenata i poslijedoktoranada).
 
Znanstveno vijeće je stručno tijelo Instituta. Ono, između ostalog, utvrđuje i provodi znanstvenu politiku Instituta te raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim pitanjima. Čine ga znanstvenici te jedan predstavnik asistenata i poslijedoktoranada.