Upravljanje


 

Ravnateljica
 
dr. sc. Marina Perić Kaselj
 
 
Upravno vijeće
 
Predsjednik: prof. dr. sc. Mladen Vedriš (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Članovi: dr. sc. Irena Martinović Klarić (Institut za društvena istraživanja, Zagreb), dr. sc. Nenad Pokos (Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", Zagreb). 
 
Upravno vijeće donosi opće akte Instituta, vodi financijsku i poslovnu politiku te donosi programe rada i razvoja. Ima pet članova, a predsjednika imenuje ministar.
 
 
Znanstveno vijeće
 
Predsjednik: dr. sc. Drago Župarić-Iljić
Članovi: dr. sc. Dragutin Babić, dr. sc. Margareta Gregurović, dr. sc. Snježana Gregurović, dr. sc. Sanja Klempić Bogadi, dr. sc. Josip Kumpes (zamjenik predsjednika), dr. sc. Simona Kuti, dr. sc. Sanja Lazanin, dr. sc. Ana Malnar, dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić, dr. sc. Anđelko Milardović, dr. sc. Dubravka Mlinarić, dr. sc. Marina Perić Kaselj, dr. sc. Sonja Podgorelec, dr. sc. Filip Škiljan i dr. sc. Aleksandar Vukić.
 
Znanstveno vijeće je stručno tijelo Instituta. Ono, između ostalog, utvrđuje i provodi znanstvenu politiku Instituta te raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim pitanjima.