Upravljanje


 

V.d. ravnatelja
 
dr. sc. Marina Perić Kaselj
 
 
Upravno vijeće
 
Predsjednik: prof. dr. sc. Mladen Vedriš (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Članovi: dr. sc. Irena Martinović Klarić (Institut za društvena istraživanja, Zagreb), dr. sc. Nenad Pokos (Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", Zagreb), dr. sc. Josip Kumpes (Institut za migracije i narodnosti) i Viktorija Kudra Beroš (Institut za migracije i narodnosti)
 
Upravno vijeće donosi opće akte Instituta, vodi financijsku i poslovnu politiku te donosi programe rada i razvoja. Ima pet članova, a predsjednika imenuje ministar.
 
 
Znanstveno vijeće
 
Predsjednica: dr. sc. Simona Kuti
Članovi: dr. sc. Dragutin Babić, dr. sc. Margareta Gregurović (zamjenica predsjednice), dr. sc. Snježana Gregurović, dr. sc. Sanja Klempić Bogadi, dr. sc. Josip Kumpes, dr. sc. Sanja Lazanin, dr. sc. Ana Malnar, dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić, dr. sc. Anđelko Milardović, dr. sc. Dubravka Mlinarić, dr. sc. Marina Perić Kaselj, dr. sc. Sonja Podgorelec, dr. sc. Filip Škiljan, dr. sc. Zlatko Šram, dr. sc. Aleksandar Vukić i  dr. sc. Drago Župarić-Iljić.
 
Znanstveno vijeće je stručno tijelo Instituta. Ono, između ostalog, utvrđuje i provodi znanstvenu politiku Instituta te raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim pitanjima.