Suradnja


Istraživački, obrazovni, izdavački i drugi ciljevi ne mogu se ostvariti u potpunosti bez suradnje s drugim institucijama i pojedincima. Znanstvena suradnja Instituta za migracije i narodnosti ostvaruje se članstvom u međunarodnim organizacijama, istraživačkim mrežama, istraživačkim projektima, komuniciranjem putem časopisa Migracijske i etničke teme te institucijom istraživača posjetitelja.

 
Institut za migracije i narodnosti aktivno sudjeluje u međunarodnim istraživačkim projektima. Novo područje suradnje uključuje i istraživanje procesa i posljedica priključenja Hrvatske Europskoj uniji. U suradnji s Austrijskim institutom za međunarodne odnose, Institut za migracije i narodnosti sudjeluje u projektu »Jugoistočno proširenje Europske unije – između utopije i "realpolitike"«. Cilj projekta uključuje formuliranje scenarija proširenja Europske unije na europski jugoistok. Pritom će biti evaluirani programatski i institucionalni napori i mjere Unije, kao i njezini implicitni i eksplicitni programi usmjereni ka sprečavanju i kontroli sukoba u jugoistočnoj Europi. Potencijalni sukobi i problemi unutar EU-a povezani s jugoistočnim proširenjem također su obuhvaćeni istraživačkim pitanjima i ciljevima. 

 

EMMIR – Europski poslijediplomski studij migracija i interkulturnih odnosa

To je prvi europsko-afrički Erasmus Mundus poslijediplomski studij migracija.

EMMIR predstavlja jedinstveni studijski program usmjeren na migracije kroz interkulturni pristup pružajući temeljita teorijska znanja u istraživanju migracija zajedno s terenskim radom u Europi i Africi.

EMMIR zajednički vode tri afrička i četiri europska sveučilišta: Sveučilište u Oldenburgu (UOL), Njemačka; Sveučilište Ahfad za žene (AUW), Omdurman, Sudan; Sveučilište Makerere u Kampali (MUK), Uganda; Mbarara Sveučilište znanosti i tehnologije u Ugandi (MUST), Sveučilište u Novoj Gorici (UNG), Slovenija; Sveučilište Južne Češke (USB), Republika Češka i Sveučilište Stavanger (UIS), Norveška, a pomaže im šira mreža partnera koju od lipnja 2012. čini 29 formalno pridruženih partnerskih organizacija i institucija te ostali neformalno pridruženi partneri. Različite pridružene organizacije na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini pomažu u pripravničkom stažu studenata i njihovu zapošljavanju nakon diplomiranja. Kvalitetu programa ocjenjuje međunarodni odbor stručnjaka.

EMMIR uključuje studijske boravke u Europi i Africi. Mobilnost studenata shvaća se kao ključ uzajamnog razumijevanja različitih pogleda i kultura migracije i kretanja te će izoštriti interkulturalnu osjetljivost.

Svi studenti prvu godinu zajednički provode na Sveučilištu u Oldenburgu u Njemačkoj i na Sveučilištu Stavanger u Norveškoj, dok u drugoj godini svoj glavni predmet istraživanja i dvomjesečni pripravnički staž mogu obaviti u bilo kojoj partnerskoj instituciji. To i jest funkcija većine pridruženih partnerskih institucija.

Pridružene partnerske institucije imaju važnu ulogu u ocjenjivanju kao i u promicanju programa EMMIR-a.

Uloga pridruženih članica u provedbi studija obuhvaća:

  • davanje savjeta i osiguranje kvalitete EMMIR-a, posebice s obzirom na mogućnost zapošljavanja i plasmana na tržištu rada za one koji su diplomirali
  • pružanje potpore istraživanju putem pristupa specijaliziranim izvorima i/ili u području
  • primanje pripravnika i davanje povratne informacije o rezultatu i izvedbi
  • doprinos nastavi
  • primanje znanstvenika na suradnju s pridruženim partnerom

Nadalje, od pridruženih partnera očekuje se doprinos u strategijama koje razvija EMMIR, osobito što se tiče:

  • održivosti studija (potpora konzorciju u provedbi, organizaciji i promociji studija, osiguranje dodatnih resursa kao što su stipendije za buduće studente) i
  • zapošljavanja studenata (osiguravanjem da akademski sadržaj EMMIR-a zadovoljava relevantne profesionalne potrebe, doprinosom prijenosu znanja i vještina, nuđenjem dopunskih profesionalnih tečajeva i/ili mogućnošću namještenja).

IMIN je postao pridruženi partner EMMIR-a na sastanku konzorcija EMMIR-a na Sveučilištu Stavanger, Norveška, u veljači 2012, a njegovo primanje formalno je potvrdila Europska agencija – EACEA u Bruxellesu, u srpnju iste godine.

Više o EMMIR-u saznajte na njihovoj web stranici www.emmir.org, gdje se mogu naći sve relevantne informacije o programu studiranja, konzorciju i pridruženim članovima.

 

The Association of European Migration Institutions – AEMI – Asocijacija europskih migracijskih institucija – započela je s radom 1989. kao udruga institucija (muzeja, arhiva, dokumentacijskih i istraživačkih centara) skandinavskih zemalja koje se bave migracijskom problematikom. Udruga je formalno osnovana 1991. usvajanjem prvog statuta kao mreža europskih organizacija koje se bave dokumentacijom, istraživanjem i predstavljanjem europskih migracija. Na konferenciji u Stavangeru 2002. trideset članica-institucija predstavljalo je šesnaest europskih zemalja (Danska, Luxemburg, Portugal, Slovenija, Norveška, Finska, Švedska, Poljska, Italija, Sjeverna Irska, Češka, San Marino, Island, Velika Britanija, Francuska, Hrvatska). Institut za migracije i narodnosti pristupio je AEMI-ju 1999. na godišnjem sastanku Udruge u Portorožu. Na taj način AEMI danas predstavlja širok europski forum institucija koje se s različitih aspekata bave pitanjima migracija i iseljeništva, omogućujući putem redovnih godišnjih konferencija međusobno upoznavanje s djelatnošću i aktivnostima pojedinih institucija, međusobnu razmjenu znanja i iskustava, kao i suradnju na pojedinim temama odnosno zajedničkim projektima. Godišnji sastanci sastoje se u pravilu od dva dijela: tematski koncipiranih seminara i radionica te poslovnog dijela. Osim tema pretežito vezanih uz povijest europskog iseljeništva i povratništva, seminari AEMI-ja danas uključuju i problematiku suvremenih migracijskih kretanja unutar Europe i u Europu kao nužno širenje interesa na području istraživanja migracija. Godine 2003. izašao je prvi (tematski) broj AEMI Journal »Emigrant Agents and Return Migration in European History«.
 
Institut za migracije i narodnosti posredstvom svoje znanstvene savjetnice Silve Mežnarić, u suradnji s profesorom Ottom Feinsteinom (Wayne State University), Heribertom Adamom (Simon Fraser University), Kogile Moodly (University of British Columbia) već 1991. pokrenuo je poslijediplomski tečaj »Divided Societies – Podijeljena društva« pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku. Cilj tečaja bio je okupiti sve relevantne predavače i istraživače s područja etničnosti te koncentrirati i prenijeti raspoloživa znanja i podatke na aktivne mlade istraživače iz regije i svijeta, kao i komparirati etničke sukobe i podjele u različitim dijelovima svijeta. Tečaj je tim zanimljiviji što je i sam započeo u području koje je ponovo postalo relevantno istraživačima etničnosti, nacije, nacionalizma i transnacionalizacije. No zbog rata i opsjedanja Dubrovnika morao je prekinuti rad, kao i cijeli IUC, do 1997. kada je ponovno pokrenut. Od 2000. tečaj »Divided Societies« redovito se održava u travnju u IUC-u Dubrovnik i okuplja sve generacije istraživača i predavača doslovno sa svih kontinenata, kao i poslijediplomske studente i motivirane apsolvente Sveučilišta u Zagrebu, Wayne State Universityja u Detroitu te desetine drugih sveučilišta iz Europe, Kanade, Sjedinjenih Država itd.