Struktura


FP7 je skraćenica za Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnologijski razvoj. Taj je program glavni instrument Europske unije za financiranje istraživanja u Europi. Program traje od 2007. do 2013. godine i glavni je nositelj Europskog istraživačkog područja (European Research Area). 

 
Glavni ciljevi FP7 organizirani su u četiri kategorije: Suradnja, Ideje, Ljudi i Kapaciteti. Za svaki od tih ciljeva postoji specifičan program koji je u skladu s istraživačkom politikom EU. Svi specifični programi zajednički nastoje promicati i jačati stvaranje europskih mjesta (znanstvene) izvrsnosti.
 
Specifični programi čine pet glavnih nositelja FP7:
 
Suradnja
 
Jezgru FP7 programa predstavlja program Suradnja koji čini dvije trećine ukupnog proračuna. On pridonosi razvoj zajedničkih istraživanja u Europi i u drugim zemljama partnericama kroz projekte transnacionalnih konzorcija industrije i visokoznanstvenih institucija. Istraživanja će se provoditi na deset glavnih tematskih područja:
 • Zdravlje
 • Hrana, poljoprivreda i ribarstvo te biotehnologija
 • Informacijske i komunikacijske tehnologije
 • Nanoznanosti, nanotehnologije, materijali i nove proizvodne tehnologije
 • Energija
 • Zaštita okoliša (uključujući i klimatske promjene)
 • Transport (uključujući i aeronautiku)
 • Društveno-ekonomske i humanističke znanosti
 • Svemir
 • Sigurnost
 
Ideje
 
Program Ideje podupire temeljna istraživanja (frontier research) isključivo na temelju znanstvene izvrsnosti. Istraživanja se mogu provoditi na bilo kojem području znanosti ili tehnologije uključujući inženjerstvo, društveno-ekonomske i humanističke znanosti. Za razliku od programa Suradnja taj program ne predviđa obvezu prekograničnog partnerstva. Projekte provode „pojedinačni timovi“ (“individual teams”) na čijem se čelu nalazi „glavni istraživač“ (“principal investigator”). Program provodi Europsko istraživačko vijeće (European Research Council). 
 
Ljudi
 
 • Program Ljudi pruža potporu mobilnosti istraživača, kako europskih tako i drugih, te razvoju njihove karijere. Provodi se putem skupa aktivnosti Marie Curie koje uključuju individualne stipendije i druge mjere za pomoć istraživačima da razviju svoje vještine i kompetencije tijekom karijere:
 • Početno obrazovanje mladih istraživača – mreže Marie Curie 
 • Suradnja i partnerstvo industrije i akademske zajednice
 • Sufinanciranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa mobilnosti
 • Stipendije unutar Europe
 • Međunarodna dimenzija – izlazne i ulazne stipendije (outgoing and incoming fellowship)
 • Nagrade Marie Curie

 

Kapaciteti
 
Program Kapaciteti jača istraživačke kapacitete potrebne Europi ako želi postati ekonomija koja se zasniva na znanju. Obuhvaća sljedeće aktivnosti:
 
 • Istraživačke infrastrukture
 • Istraživanja u korist malih i srednjih poduzeća
 • Regije znanja
 • Istraživački potencijal
 • Znanost u društvu
 • Međunarodna suradnja
 
Nuklearna istraživanja
 
Program za nuklearno istraživanje i obuku uključivat će istraživanje, tehnološki razvoj, međunarodnu suradnju, diseminaciju tehničkih informacija, eksploataciju i obuku. 
Planirana su dva specifična programa:
Prvi program uključuje fusion energy research i nuclear fission and radiation protection (EUROATOM)
Drugi program uključuje aktivnosti Joint Research Centre (JRC) u području nuklearne energije.
 
Ukupan budžet iznosi 50,5 milijardi eura.
 
Za tematsko područje Društveno-ekonomske i humanističke znanosti u okviru specifičnog programa Suradnja predviđeno je više od  610 milijuna eura dok traje FP7.