NACIONALNE MANJINE U DOBA GLOBALIZACIJE - HRVATSKA I EUROPA


 

Četvrtak, 12. svibnja 2011.
Kulturno informativni centar, Preradovićeva 5, Zagreb
 
10:00-10:15      Otvorenje skupa
                            Pozdravna riječ    
                            Dr. sc. Marino Manin, ravnatelj Instituta za migracije i narodnosti
                            Prof. dr.sc. Milorad Pupovac, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
 
PRVI PANEL 
 
NACIONALNE MANJINE I GLOBALIZACIJA
Moderator: Dr. sc. Aleksandar Vukić, Institut za migracije i narodnosti
 
10:15-10:45    Prof. dr. sc. Milorad Pupovac, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
                          Nacionalne manjine i globalizacija - Hrvatska i Europa
 
10:45-11:00    Dr. sc. Vesna Ivanović, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
                          Utjecaj integracijskih procesa na očuvanje nacionalnih identiteta
 
11:00-11:15    Doc. dr. sc. Ljiljana Dobrovšak, Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar"
                          Udruge nacionalnih manjina
 
11:15-11:30    Dr. sc. Dragutin Babić, Institut za migracije i narodnosti
                         Nacionalne manjine u Hrvatskoj (Česi, Mađari, Slovaci, Srbi – empirijsko istraživanje)
 
11:30-12:00    Rasprava
 
12:00-12:15    Stanka
 
 
DRUGI PANEL
 
STUDIJE SLUČAJEVA
Moderator: dr. sc. Aleksandar Vukić, Institut za migracije i narodnosti
 
12:15-12:30    Naida Mihal Brandl, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
                          Problematika Židova u Hrvatskoj danas
 
12:30-12:45    Mr. sc. Danijel Vojak, Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar"
                          Romi – marginalci u hrvatskoj prošlosti i sadašnjosti i/ili europskoj budućnosti?
 
12:45-13:00    Mr. sc. Magdalena Najbar Agičić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
                          Kulturne veze Republike Poljske s poljskom dijasporom - primjer poljske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
 
13:00-13:15    Vlatka Dugački, prof., Leksikografski zavod „Miroslav Krleža"
                          Češka i slovačka manjina između monarhizma i globalizma
 
13:15-13:30    Dr. sc. Jakša Primorac, HAZU
                          Raspolućene zajednice: primjer bačkih Bunjevaca i Rusina
 
13:30-13:45    Dr. sc. Filip Škiljan, Institut za migracije i narodnosti
                          Problemi rusinske nacionalne manjine u Hrvatskoj danas
 
13:45-14:15    Rasprava
 
14:15-14:30    Završetak skupa
                          Zaključna riječ    
                          Dr. sc. Filip Škiljan, Institut za migracije i narodnosti, koordinator Okruglog stola