MULTIKULTURALIZAM I KSENOFOBIJA U SUVREMENOJ EUROPI


Četvrtak, 27. siječnja 2011.
Kulturno informativni centar, Preradovićeva 5, Zagreb

10:00-10:15    Otvorenje skupa
                                        Pozdravna riječ   

                                        Dr. sc. Marino Manin, ravnatelj Instituta za migracije i narodnosti
                                        Luka Mađarić, dipl. iur, predstojnik Ureda za ljudska prava Vlade RH

PRVI PANEL
MULITIKULTURALIZAM U EUROPI I SVIJETU
Moderator prof. dr. sc. Anđelko Milardović

10:15-10:30    Doc. dr. sc. Žarko Paić (Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb)                 

                          Multikulturalizam bez kulture? Ideološki ratovi i pitanje identiteta
10:30-10:45    Prof. dr. sc. Milan Mesić (Filozofski fakultet, Zagreb)
                          Je li multikulturalizam mrtav?
10:45-11:00    Doc. dr. sc. Ankica Čakardić (Filozofski fakultet, Zagreb)
                          Drugost i strategije pluralizma
11:00-11:15    Prof. dr. sc. Zoran Kurelić (Fakultet političkih znanosti, Zagreb)
                          Treba li distribuirati priznanje?
11:15-11:45    Rasprava
   
11:45-12:00    Stanka

12:00-12:30    Promocija knjige prof. dr. sc. Anđelka Milardovića:
                          Druga moderna - Fragmenti o kulturi Zapada (CPI, Zagreb, 2011.)


DRUGI PANEL
KSENOFOBIJA I ISLAMOFOBIJA U EUROPI
Moderator prof. dr. sc. Anđelko Milardović

12:30-12:45    Dr. sc. Tarik Kulenović (Institut za antropologiju, Zagreb)
                          Europski muslimani – Izazov ksenofobiji
12:45-13:00    Selma Čelik, dipl. nov. (Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo)
                          Islamski identitet - dio problema ili rješenja u Europi
13:00-13:15    Emina Bužinkić i Julija Kranjec (Centar za mirovne studije, Zagreb)
                          Kontekst azila i integracija azilanata
13:15-13:30    Drago Župarić-Iljić (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb)
                          Stavovske strukture prema tražiteljima azila s osvrtom na hrvatski kontekst
13:30-13:45    Dr. sc. Zlatko Šram i dr. sc. Saša Vukić (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb)
                          Predrasude prema nacionalnim manjinama, ksenofobija i mentalitet nacionalnog opsadnog stanja kao prediktori etnocentrizma
13:45-14:15    Rasprava

14:15-14:30    Završetak skupa
                          Zaključna riječ   

                          Dr. sc. Marina Perić Kaselj, koordinatorica Foruma Instituta za migracije i narodnosti