Povijest, misija i zadaća


Povijest

 

Institut za migracije i narodnosti osnovan je 1984. godine, isprva pod nazivom Centar za istraživanje migracija i narodnosti, a današnji naziv nosi od 1987. Nastao je spajanjem Centra za istraživanje migracija, nasljednika kontinuiranog istraživanja vanjskih migracija započetog 1967. u okviru Instituta za geografiju Sveučilišta u Zagrebu kojemu se 1977. priključio Centar za izučavanje obrazovanja Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu i Zavoda za migracije i narodnosti (koji postoji već od 1965.), s ciljem znanstvenog istraživanja vanjskih i unutarnjih migracija, hrvatskog iseljeništva i manjina.
 

Misija

 

Institut za migracije i narodnosti jedina je znanstvenoistraživačka ustanova u Hrvatskoj, kao i u širem okruženju, koja sustavnim i kontinuiranim interdisciplinarnim praćenjem svih oblika migracija i mobilnosti stanovništva, proučavanjem nacionalnih/etničkih manjina i različitih aspekata etničke problematike, s osobitim zadaćama poticanja njihova komparativnog proučavanja, unapređuje znanstveno i javno razumijevanje njihove složenosti i stvarnosti. Sve navedene teme postale su iznimno važne za Republiku Hrvatsku u posljednjih dvadesetak godina s obzirom na povijesne okolnosti, a prije svega na probleme nastale raspadom bivše države, promjene granica i posljedice Domovinskog rata koji su rezultirali raznim vrstama seljenja. Neke od tema postale su još važnije pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji. Naime, integracija Hrvatske u Uniju otvara, uz dosadašnja migracijska kretanja, nove istraživačke teme u području migracija i etničnosti: drugačiji položaj hrvatskih državljana u europskom prostoru (nove ekonomske, obrazovne, obiteljske i druge migracije), problem starih i novih manjina, novi oblici prekograničnih suradnji, položaj Hrvatske kao emigracijske i imigracijske zemlje, izrada nove hrvatske migracijske politike, izrada integracijske politike, transnacionalne migracije, problem hrvatskog iseljeništva, sve značajnija pitanja azila i nezakonitih migracija, kao i mnoga druga. Osim toga, istraživanja hrvatskog identiteta te stanovništva hrvatskih otoka, priobalja i kontinentalnih regija kao i komparativna istraživanja problematike postmigracijskih fenomena poput integracije migranata također zauzimaju značajno mjesto u području djelatnosti Instituta. Bavljenje Instituta navedenom problematikom pozicionira ga među slične europske i svjetske znanstvenoistraživačke institucije te otvara za suradnju sa svim partnerima kojima je primarna djelatnost istraživanje fenomena migracija, etničnosti, identiteta i mobilnosti.

 

Zadaća

 

Zadaća je Instituta poticati komparativno proučavanje migracija, manjina i etničnosti te unaprijediti javno razumijevanje njihove složenosti i stvarnosti, ali također istraživanjem i raspravom poticati uvođenje novih politika i djelatnosti koje mogu utjecati na rješavanje problema vezanih uz ta područja. U sustavnom i interdisciplinarnom praćenju svih oblika migracija stanovništva, proučavanju nacionalnih manjina i različitih aspekata etničke problematike, Institut ostvaruje osobito sljedeće zadatke:
 
  • organizira i obavlja znanstvena istraživanja;
  • objavljuje rezultate svoga istraživačkog rada kao i rezultate rada drugih istraživača s područja migracija, manjinske problematike i etničnosti;
  • organizira znanstvene i stručne rasprave (simpozije, skupove, forume, okrugle stolove) o problematici migracija, manjina i etničnosti;
  • surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama i znanstvenicima u zemlji i inozemstvu;
  • omogućava zainteresiranim istraživačima i studentima iz zemlje i inozemstva korištenje knjižničnog fonda te priliku za samostalna istraživanja i/ili sudjelovanje u istraživanjima u djelokrugu znanstvenoistraživačke djelatnosti Instituta;
  • sudjeluje i pomaže u znanstvenom i stručnom usavršavanju istraživača i formiranju znanstvenih novaka te stjecanju akademskih stupnjeva iz područja djelatnosti Instituta;
  • organizira predavanja za istraživače Instituta i za druge koji se zanimaju za teme s područja istraživanja Instituta, a neki istraživači drže predavanja na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju.