Nastavna djelatnost


Prenošenje znanja stečenih istraživačkom djelatnošću Instituta nije samo obveza Instituta prema znanstvenoj zajednici i društvu, već i važna investicija u budućnost društvenog istraživanja, posebno u području migracija, etničnosti i identiteta. 

 

Više od dvadeset pet godina istraživači Instituta uključeni su u preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na hrvatskim sveučilištima kao nositelji kolegija, predavači ili voditelji vježbi i seminara, prateći pritom najširi raspon tema, ali i dajući znanstveni i popularni doprinos širenju znanja o području migracija, etničnosti, nacionalnim/etničkim manjinama i hrvatskom iseljeništvu. Više istraživača sudjeluje u nastavi na nekoliko odsjeka na Filozofskom fakultetu, Učiteljskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu i na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a neki na pojedinim visokim školama ili drugim sveučilištima. Istraživači Instituta također su organizatori i predavači na međunarodnim i domaćim poslijediplomskim tečajevima, a njihove knjige, znanstveni radovi i skripte koriste se u nastavi svih razina društveno-humanističkih studija.

 

IMIN je bio partner ili koordinator u više međunarodnih projekata. Rezultati istraživanja projekata IMIN-a primjenjivani su i pri edukaciji vezanoj uz probleme migracija i etničnosti u okviru seminara za srednjoškolske nastavnike u sklopu međunarodnih Comenius 3 Network projekata Migration and Intercultural Relations (2002-2005.) i Learning Migration – Learning about migration and intercultural relations in school and teacher training (2005-2008.).

 

Više znanstvenika i znanstvenih novaka predavalo je na poslijediplomskim tečajevima Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku, posebno na tečaju »Divided Societies«. Dapače, istraživači Instituta od 1991. (Silva Mežnarić, a od 2010. član organizacijskog odbora je Simona Kuti) vode poslijediplomski tečaj »Divided Societies« u IUC Dubrovnik inicijalno u suradnji s profesorima s British Columbia University, Simon Fraser University i Wayne State University, a danas s profesorima s University College Dublin, York University, Toronto, Masaryk University, Brno, Sveučilišta u Zadru i dr. »Divided Societies« sadrži predavačke programe za mlade istraživače i poslijediplomske studente iz Hrvatske i drugih zemalja Europske unije, Jugoistočne Europe i Sjeverne Amerike. U radu tečaja aktivno sudjeluju suradnici Instituta koji se u pripremi predavanja koriste istraživanjima IMIN-a. Tečaj je prema evaluacijama studenata i uprave među najbolje posjećenim i najbolje ocijenjenim poslijediplomskim tečajevima IUC-a.