MIGRACIJSKE I ETNIČKE TEME


Migracije i etničnost aktualna su i afirmirana područja suvremenih društvenih istraživanja. Nove pojave i procesi u svijetu – globalizacija, sve veća prostorna pokretljivost ljudi, delokalizacija i relokalizacija kulture – razlog su sve većeg znanstvenoga zanimanja za pitanja migracija, etničnosti i identiteta. Istraživačima koji se bave tom tematikom časopis Migracijske i etničke teme otvara na svojima stranicama mogućnost razmjene ideja, javnih debata i interdisciplinarnoga dijaloga. 

 
Kao multidisciplinaran i interdisciplinaran časopis, Migracijske i etničke teme objavljuju radove koji se bave aspektima migracija, etničnosti i identiteta s gledišta različitih društvenih i humanističkih disciplina: sociologije, antropologije, povijesti, demografije, društvene geografije, psihologije, politologije, ekonomije, prava, lingvistike itd. Kao internacionalan, časopis uistinu pokriva svojim interesom cijeli svijet; članci se uglavnom objavljuju na četiri jezika (hrvatskome, engleskom, francuskom i ruskom), a po posebnoj odluci uredništva i na drugim jezicima. Međunarodni karakter časopisa definiran je kako tematikom članaka tako i međunarodnim sastavom autora, recenzenata, uredništva i izdavačkoga savjeta. 
 
U časopisu se objavljuju u prvome redu znanstveni radovi, ali i drugi prilozi od znanstvenoga i stručnoga interesa: eseji, stručni radovi, osvrti, recenzije, prikazi i priopćenja o znanstvenim skupovima.
 
Glavna urednica 
Sanja Klempić Bogadi
 
Urednica-novakinja
Margareta Gregurović
 
Uredništvo 

Dragan Bagić (Zagreb)

Nihad Bunar (Stockholm)

Florian David Bieber (Graz)

Eva Janska (Praha)

Sanja Lazanin (Zagreb)

Mojca Pajnik (Ljubljana)

Sonja Podgorelec (Zagreb)

Laura Šakaja (Zagreb)

Igor Štiks (Edinburgh)

 
Tajnica 
Jasna Blažević
 
E-pošta: met@imin.hr
 
 
Bivši glavni urednici
Sanja Lazanin (2009.–2012.)
Jadranka Čačić-Kumpes (2005.–2008.)
Laura Šakaja (2002.–2004.)
Emil Heršak (1990.–2001.) 
Milan Mesić (1985.–1989.)
 
Znanstveni časopis Migracijske i etničke teme izlazio je tromjesečno od 1985.–2009. (do 2000. pod nazivom Migracijske teme: časopis za istraživanje migracija i narodnosti). Od 2010. izlaze tri broja godišnje.
 
Tekstovi objavljeni u časopisu referiraju se u: 
Sociological Abstracts, Inc. (San Diego, USA) 
Worldwide Political Science Abstracts (Bethesda, USA) 
Linguistics and Language Behaviour Abstracts (San Diego, USA) 
International Bibliography of the Social Sciences (London, UK) 
SocINDEX (EBSCO, Ipswich USA)
CEEOL – Central and Eastern European Online Library (Frankfurt am Main, Germany)
 
Cjeloviti tekstovi radova dostupni su na mrežnoj stranici Hrčka – portala znanstvenih časopisa Republike Hrvatske