Dobrodošlica

 

 
"Velika tragedija znanosti – pobijanje lijepe hipoteze ružnom činjenicom." 
Thomas H. Huxley 
 
Mi ne dijelimo taj stereotip. Migracije i etničnost suviše su bogata i slojevita tema da bismo ostali u skučenim okvirima lijepe hipoteze i ružnih činjenica. Naše djelatnosti uključuju interdisciplinarna istraživanja (deduktivna, induktivna i abduktivna), komuniciranje znanosti, predavanja, organizaciju skupova, savjetovanja itd. Tim djelatnostima pridonosimo akumulaciji znanja o sociopolitičkim uvjetima i posljedicama migracija, etničkog razvitka, etničkih odnosa, različitih oblika identiteta, ali i prenošenju tog znanja - kako drugim znanstvenicima, studentima i akademskoj zajednici, tako i praktičnim djelatnicima, sudionicima u javnim raspravama, novinarima itd.

PONIŠTENJE NATJEČAJA

za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti

Okrugli stol Značaj hrvatske nacionalne manjine u Srbiji i srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj u europskim integracijama Srbije i izgrađivanju stabilnosti na jugoistoku Europe (Zagreb, 22. studenoga 2016.)

Međunarodni znanstveni skup Migracije stanovništva – fenomen izbjeglištva (Zagreb, 18. – 19. studenoga 2016.)

Međunarodna znanstvena konferencija Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe (Zagreb, 10. - 11. studenoga 2016.)

Peti kongres hrvatskih povjesničara Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi (Zadar, 5. – 8. listopada 2016.)

Slavonija – hrvatska i europska regija

Novi broj Migracijskih i etničkih tema (2/2016)