Dobrodošlica

 

 
"Velika tragedija znanosti – pobijanje lijepe hipoteze ružnom činjenicom." 
Thomas H. Huxley 
 
Mi ne dijelimo taj stereotip. Migracije i etničnost suviše su bogata i slojevita tema da bismo ostali u skučenim okvirima lijepe hipoteze i ružnih činjenica. Naše djelatnosti uključuju interdisciplinarna istraživanja (deduktivna, induktivna i abduktivna), komuniciranje znanosti, predavanja, organizaciju skupova, savjetovanja itd. Tim djelatnostima pridonosimo akumulaciji znanja o sociopolitičkim uvjetima i posljedicama migracija, etničkog razvitka, etničkih odnosa, različitih oblika identiteta, ali i prenošenju tog znanja - kako drugim znanstvenicima, studentima i akademskoj zajednici, tako i praktičnim djelatnicima, sudionicima u javnim raspravama, novinarima itd.

NATJEČAJ

za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto)

Otvoreno pismo – poziv znanstvenika/ica na toleranciju, solidarnost i humanost

International Summer School on Refugee Law – Western Balkans in Focus (Sarajevo, 6. – 16. srpnja 2015.)

Međunarodna znanstvena konferencija Past, Present, Future: Identity in Flux (Pula, 28. – 30. svibnja 2015.)

Znanstveni skup Slavonija – hrvatska i europska regija (Požega, 15. svibnja 2015.)

Prvih deset godina razvoja sustava azila u Hrvatskoj:

Novi broj Migracijskih i etničkih tema (1/2015)