Dobrodošlica

 

 
"Velika tragedija znanosti – pobijanje lijepe hipoteze ružnom činjenicom." 
Thomas H. Huxley 
 
Mi ne dijelimo taj stereotip. Migracije i etničnost suviše su bogata i slojevita tema da bismo ostali u skučenim okvirima lijepe hipoteze i ružnih činjenica. Naše djelatnosti uključuju interdisciplinarna istraživanja (deduktivna, induktivna i abduktivna), komuniciranje znanosti, predavanja, organizaciju skupova, savjetovanja itd. Tim djelatnostima pridonosimo akumulaciji znanja o sociopolitičkim uvjetima i posljedicama migracija, etničkog razvitka, etničkih odnosa, različitih oblika identiteta, ali i prenošenju tog znanja - kako drugim znanstvenicima, studentima i akademskoj zajednici, tako i praktičnim djelatnicima, sudionicima u javnim raspravama, novinarima itd.

NATJEČAJ

za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto)

Tokovi prisilnih migracija i humanitarna kriza u Europi: strateška polazišta Instituta za migracije i narodnosti

Međunarodna konferencija Inclusion and Integration in Diverse Societies (Ljubljana, 20. - 21. studenoga 2015.)

Predavanje prof. Amy H. Liu

Deklaracija sa znanstvene konferencije Europa regija i Mediteran (Split, 23. listopada 2015.)

Prvih deset godina razvoja sustava azila u Hrvatskoj:

Novi broj Migracijskih i etničkih tema (1/2015)