Dobrodošlica

 

 
"Velika tragedija znanosti – pobijanje lijepe hipoteze ružnom činjenicom." 
Thomas H. Huxley 
 
Mi ne dijelimo taj stereotip. Migracije i etničnost suviše su bogata i slojevita tema da bismo ostali u skučenim okvirima lijepe hipoteze i ružnih činjenica. Naše djelatnosti uključuju interdisciplinarna istraživanja (deduktivna, induktivna i abduktivna), komuniciranje znanosti, predavanja, organizaciju skupova, savjetovanja itd. Tim djelatnostima pridonosimo akumulaciji znanja o sociopolitičkim uvjetima i posljedicama migracija, etničkog razvitka, etničkih odnosa, različitih oblika identiteta, ali i prenošenju tog znanja - kako drugim znanstvenicima, studentima i akademskoj zajednici, tako i praktičnim djelatnicima, sudionicima u javnim raspravama, novinarima itd.

PONOVNI NATJEČAJ

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste (položaj I. vrste) – voditelj Odsjeka knjigovodstveno-analitičkih poslova – 1 izvršitelj (Narodne novine, br. 16/2014. od 7. veljače 2014.)

Znanstvena konferencija Migracije i etničnost na početku 21. stoljeća, Zagreb, 26. veljače 2015.

Sudjelovanje u projektu „Making Europe Bottom Up" istraživačke mreže AEMI

Pozvano predavanje na MA tečaju „Výzkum migrace a etnicity" (Istraživanje migracija i etničnosti), Masarykovo sveučilište, Brno

Znanstvena rasprava Orijentalizam i okcidentalizam: slika Drugoga. Kako Istok vidi Zapad, kako Zapad vidi Istok?, Zagreb, 4. prosinca 2014.

Prvih deset godina razvoja sustava azila u Hrvatskoj:

Novi broj Migracijskih i etničkih tema (2/2014)