Dobrodošlica

 

 
"Velika tragedija znanosti – pobijanje lijepe hipoteze ružnom činjenicom." 
Thomas H. Huxley 
 
Mi ne dijelimo taj stereotip. Migracije i etničnost suviše su bogata i slojevita tema da bismo ostali u skučenim okvirima lijepe hipoteze i ružnih činjenica. Naše djelatnosti uključuju interdisciplinarna istraživanja (deduktivna, induktivna i abduktivna), komuniciranje znanosti, predavanja, organizaciju skupova, savjetovanja itd. Tim djelatnostima pridonosimo akumulaciji znanja o sociopolitičkim uvjetima i posljedicama migracija, etničkog razvitka, etničkih odnosa, različitih oblika identiteta, ali i prenošenju tog znanja - kako drugim znanstvenicima, studentima i akademskoj zajednici, tako i praktičnim djelatnicima, sudionicima u javnim raspravama, novinarima itd.

NATJEČAJ

za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto) ------------- ----------------------------------------------------------------------- NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti

Međunarodna znanstvena konferencija Migration und Generation / Migration and Generation (Innsbruck, 23. – 25. lipnja 2016.)

Popratni program 51. zagrebačkog salona na temu Prevladavanje diskriminacije – izazovi humanizmu (Zagreb, 17., 24. i 29. lipnja) – IMIN suorganizator

Međunarodna znanstvena konferencija A la recherche des Balkans: entre Europe et Méditerranée (Marseille, 2.-4- lipnja 2016)

Međunarodna znanstvena konferencija Regional Cooperation and Regional Identity in the Western Balkans: Similarities and Differences (Budimpešta, 23. svibnja 2016.)

Slavonija – hrvatska i europska regija

Novi broj Migracijskih i etničkih tema (1/2016)