Dobrodošlica

 

 
"Velika tragedija znanosti – pobijanje lijepe hipoteze ružnom činjenicom." 
Thomas H. Huxley 
 
Mi ne dijelimo taj stereotip. Migracije i etničnost suviše su bogata i slojevita tema da bismo ostali u skučenim okvirima lijepe hipoteze i ružnih činjenica. Naše djelatnosti uključuju interdisciplinarna istraživanja (deduktivna, induktivna i abduktivna), komuniciranje znanosti, predavanja, organizaciju skupova, savjetovanja itd. Tim djelatnostima pridonosimo akumulaciji znanja o sociopolitičkim uvjetima i posljedicama migracija, etničkog razvitka, etničkih odnosa, različitih oblika identiteta, ali i prenošenju tog znanja - kako drugim znanstvenicima, studentima i akademskoj zajednici, tako i praktičnim djelatnicima, sudionicima u javnim raspravama, novinarima itd.

NATJEČAJ

1. za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik – prvi izbor, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto) 2. za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik – prvi izbor, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj (sistematizirano znanstveno radno mjesto)

Integracija migranata u Europskoj uniji s osvrtom na Hrvatsku: strateška polazišta Instituta za migracije i narodnosti

Dan Otvorenih vrata Instituta za migracije i narodnosti, Zagreb, 18. prosinca 2015.

Dan Otvorenih vrata Instituta za migracije i narodnosti, Zagreb, 18. prosinca 2015. - najava

Simpozij Društva i javne politike u Europi za rješavanje demografskih izazova 21. stoljeća: natalitet, starenje i migracije (Zagreb, 11. prosinca 2015.)

Prvih deset godina razvoja sustava azila u Hrvatskoj:

Novi broj Migracijskih i etničkih tema (2/2015)