Mr. sc. Maja GOGALA

asistentica


Akademska naobrazba:

  • magistrirala ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006.
  • diplomirala ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998.

Zaposlenja i profesionalno iskustvo:

  • Institut za migracije i narodnosti, Zagreb (2002-2008)
  • Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice (1992-2001)

Znanstveni interes:

migracije hrvatskih radnika u zapadnoeuropske države i njihov utjecaj na ekonomski razvoj Hrvatske


Projekti:

  • Istraživanje migracijskih i etničkih pojava i sistematizacija pojmova (IMIN, 2007- )
  • "Utjecaj novijih migracija na razvitak naselja Hrvatske" (IMIN, 2002-2006)

Odabrana bibliografija: