Dr. sc. Jelena ZLATKOVIĆ WINTER

znanstvena suradnica


Akademska naobrazba:

 • doktorirala sociologiju 2011. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom Stranac i državljanin: manjine i migranti u Europi nakon 1989. godine
 • magistrirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Zaposlenja i profesionalno iskustvo:

 

 • Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 1986–
 • članica uredništva Revije za sociologiju od 1994. do 2007. (urednica od 1996. do 2007.)

Znanstveni interes:

 • vanjske migracije u Europi, prisilne migracije, državljanstvo

Projekti:

 

 • "Transnacionalne migracije – izazovi hrvatskom društvu" (Institut za migracije i narodnosti, 2007-2014)
 • "Hrvatske migrantske zajednice: pripadnost i multikulturalizam" (Institut za migracije i narodnosti, 2002-2006)
 • "Hrvatska dijaspora" (Institut za migracije i narodnosti, 1996-2002)
 • "Hrvati u evropskim zemljama i suvremene migracije" (Institut za migracije i narodnosti, 1991-1995)
 • "Migracija, modernizacija, etnicitet u periferalnoj Hrvatskoj" (Institut za migracije i narodnosti, 1991-1992)
 • "Vanjske radne migracije iz Jugoslavije i društveni razvoj" (Institut za migracije i narodnosti, 1987-1990)

Odabrana bibliografija:

 

 • "Nemiri u Francuskoj 2005: priča sa zapadne strane", Politička misao, 2006, 2:121-139. (koautor: Dražen Lalić)
 • "Suvremena migracijska kretanja u Europi", Migracijske i etničke teme, 2004, 2-3: 161-170.
 • "Državljanstvo, nacionalni identitet i migracije: europska perspektiva", Revija za sociologiju, 2001, 1-2: 39-49.
 • "Selidbe nakon II svjetskog rata", u: Atlas Europe. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1997, str. 112-113.
 • "Imigracijske politike zemalja prijema hrvatskih vanjskih migranata u prošlosti i sadašnjosti", u: Hrvatske iseljeničke teme. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 1997, str. 6185.
 • "Židovi u Hrvatskoj: migracije, etno-socijalna obilježja, status i odnos s okolinom", Migracijske teme, 1995, 3-4: 329-342.
 • "Forced Migration and Refugee Flows in Croatia, Slovenia and Bosnia-Herzegovina", Refuge, 1993, 7: 3-6 (suautorica Silva Mežnarić).
 • "Migration and Ethnic Mixing on the Territory of Former Yugoslavia: A Review of Immigrant Groups in the South Slavic Lands", The Journal of Ethno-Development, 1993, 3: 3-13.
 • "Imigracije u Hrvatskoj: skica povijesnog toka", Migracijske teme, 1993, 3-4: 303-325.
 • "Izbjeglice iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj: uzroci dolaska, regulacija i organizacija prihvata", Migracijske teme, 1992, 2: 127-140.
 • "Gender and Ethnic Violence; the Case of Kosovo", Revue Internationale de Sociologie / International Review of Sociology, 1991, 2: 113-121 (suautorica Silva Mežnarić).
 • "Etnički konflikt i razvoj: pogled na neka istraživanja", Migracijske teme, 1991, 2: 149-165 (suautorica Jadranka Čačić-Kumpes).
 • "Dijaspora i Židovi na području Jugoslavije", Migracijske teme, 1987, 2: 161-177.
 • "Tako je govorio Leka o problematici kanona Leke Dukađinija", Migracijske teme, 1986, 3-4: 95-103.

Opširnija bibliografija: