Mr. sc. Boris NIKŠIĆ

stručni suradnik


Akademska naobrazba:

 • magistrirao na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1998.
 • završio studij grčkog jezika i književnosti i latinskog jezika i rimske književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1995.

Zaposlenja i profesionalno iskustvo:

 • od 2002. - Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
 • 1995.-2002. - znanstveni novak u Hrvatskom institutu za povijest na Odjelu hrvatske Latinističke historiografije

Znanstveni interes:


Projekti:

 • Istraživanje migracijskih i etničkih pojava i sistematizacija pojmova (IMIN, 2007- )
 • "Manjine u procesu globalizacije" (IMIN, 2002-2006)

Odabrana bibliografija:

Knjige
Autor

 • Osmansko Carstvo 17. stoljeća očima bivšeg zarobljenika: opis osmanskog dvora i države Nikole Matije Iljanovića, Zagreb, 2001.

Suradnik

 • Ivan Polikarp Severitan, Monoregija, Zagreb, 1998 (preveli mr. Boris Nikšić i mr. Zrinka Blažević).
 • Petrovaradinska pukovnija, pripremili dr. Alexander Buczynski, dr. Milan Kruhek i dr. Mirko Valentić, transliterirali i preveli mr. Boris Nikšić, Zrinka Pešorda i mr. Teodora Shek Brnardić, Zagreb, 2000 (Hrvatska na tajnim vojnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća).
 • Leksikon hrvatskih pisaca, Zagreb, 2000, bibliografske jedinice: Feliks Petančić, Nikola Matija Iljanović, Bernardin, Krsto, Vuk i Grgur Frankopan, Ivan Polikarp Severitan.
 • Juraj Rattkay, Spomen na kraljeve i banove kraljevstava Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, Zagreb, 2001; preveli mr. Boris Nikšić (5. knjiga), mr. Vladimir Rezar, mr. Zrinka Blažević, mr. Teodora Shek Brnardić i mr. Irena Miličić; uvodnu studiju napisao dr. Sándor Bene.
 • Virovitička županija, pripremile Ivana Horbec i Ivana Jukić, transliterirao mr. Boris Nikšić, prevela Lidija Šimunić-Mesić, Zagreb, 2002 (Hrvatska na tajnim vojnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća).
 • Požeška županija, pripremile Ivana Horbec i Ivana Jukić, transliterirali Boris Nikšić i Ivana Jukić, prevela Lidija Šimunić-Mesić, Zagreb, 2002 (Hrvatska na tajnim vojnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća).

 
Članci

 • "Spis ‘De praesenti statu Ottomanici imperii' Stjepana Gradića", Gazophylacium, Zagreb, god. 3, 1998, br. 1-2.
 • "Spis o ustrojstvu Osmanskog Carstva Nikole Matije Iljanovića", Povijesni prilozi, Zagreb, 2000, br. 19.
 • "Ustanak Franje II. Rákóczija i Hrvatska", Riječ: časopis za kulturu Hrvata u Mađarskoj, Pečuh, 1999.
 • "Ustanak Franje II. Rákóczija i vjerski sukobi u Ugarskoj", Povijesni prilozi, Zagreb, 1997, br. 16.
 • "Rákóczi i Hrvati", Gazophylacium, Zagreb, god. 4, 1999, br. 1-2.
 • "Sukobi u Bizantskom Carstvu oko pitanja Unije prije pada Konstantinopola", Croatica Christiana Periodica, Zagreb, god. 25, 2001, br. 47.
 • "'In memoriam aeternam': nadgrobni spomenici Hrvata u Mlecima", Kolo, Zagreb, god. 10, 2000, br. 1 (coauthor Lovorka Čoralić).
 • "Sudbina Ugarske u hrvatskoj književnosti šesnaestog stoljeća", u: Croato-Hungarica, Zagreb, 2002.