Dr. sc. Mario BARA

asistent


Akademska naobrazba:

 • doktorirao sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2014. godine s temom "Umirovljeničke migracije na hrvatskim otocima: integracija migranata u lokalne zajednice"
 • diplomirao povijest i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2007. godine

Zaposlenja i profesionalno iskustvo:

 • Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 2008 -
 • član uredništva Leksikona podunavskih Hrvata Bunjevaca i Šokaca, Hrvatsko akademsko društvo, Subotica 2009 -
 • član uredništva Godišnjaka za znanstvena istraživanja, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, 2009 -

Znanstveni interes:

 • sociologija migracija, sociologija etničkih odnosa, socijalna historija, hrvatske manjine u Srbiji, Mađarskoj i Rumunjskoj

Projekti:

 • Utjecaj migracija na regionalni razvoj Hrvatske (076-0762385-2375), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Odabrana bibliografija:

Knjige

 • Ratovi, kolonizacije i nacionalna struktura Slavonije u dvadesetom stoljeću, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 2009. (suautor: Ivan Lajić).
 • Hrvati u Vojvodini u povijesti i sadašnjosti: osnovne činjenice, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, subotica, 2009. (suautor: Tomislav Žigmanov).


Radovi u časopisima i knjigama

 • "Etnodemografski razvoj Slavonije u dvadesetom stoljeću (utjecaj ratova i kolonizacija)", u: Ivan Lajić (ur.). Migracije i regionalni razvoj Hrvatske, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 2010, str. 85-118 (suautor: Ivan Lajić).
 • "Kretanje broja Srba u Slavoniji i Hrvata u Vojvodini tijekom dvadesetog stoljeća", u: Dragutin Babić, Drago Župarić-Iljić (ur.). Nacionalne manjine kao faktor stabilnosti u međunarodnim odnosima Hrvatske i Srbije, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 2010, str. 39-64. (suautor: Ivan Lajić).
 • "Uticaj rata u Hrvatskoj 1991. – 1995. na promenu udela Srba u nacionalnom sastavu stanovništva Slavonije", Stanovništvo, Beograd, god. XLVIII, 2010, br. 1, str. 49-73. (suautor: Ivan Lajić).
 • "Prisilne, iznuđene i organizirane migracije u etnodemografskom oblikovanju Hrvatske: primjer Slavonije", Migracijske i etničke teme, Zagreb, god. 25, 2009, br. 4, str. 337-362. (suautor: Ivan Lajić).
 • "Monografije o Hrvatima u Vojvodini od 1990. do 2008. osnovne informacije", Godišnjak za znanstvena istraživanja, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, 2009. str. 265-277. (suautor: Tomislav Žigmanov).
 • "Đilasova komisija i sudbina bačkih Hrvata", Pro tempore, Zagreb, god. 4, 2007, str. 47-58.
 • "Hrvatska seljačka stranka u narodnom preporodu bačkih Hrvata", Pro tempore, Zagreb, god. 3, 2006, str. 59-75
 • "Somborska deklaracija i njezino značenje za bačke Hrvate", Časopis za suvremenu povijest, god. 38, Zagreb, 2006, br. 3, str. 779-793.

Opširnija bibliografija: