NATJEČAJ


Institut za migracije i narodnosti

Trg Stjepana Radića 3

10000 Zagreb

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

 

za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto)

 

Pristupnici na natječaj dužni su uz opće zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine", broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske) te imati iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja radaInstituta i znanstvene radove objavljene u međunarodno priznatimčasopisima i publikacijama.

 

Uz pisanu prijavu pristupnici moraju priložiti:

 

  • životopis
  • dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta za izbor na znanstveno radno mjesto propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  • bibliografiju radova te podatke o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti
  • dokaz o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta.

 

Prilikom odabira uzet će se u obzir i prednost će se dati pristupnicima koji imaju iskustvo uredničkog rada u znanstvenim časopisima.

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u „Narodnim novinama" na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj".

 

Prijave na natječaj mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine", broj 82/08), dostaviti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Pristupnici na natječaj će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" br. 81/2015. od 22. srpnja 2015.