PONIŠTENJE NATJEČAJA


Na temelju Odluke Upravnog vijeća Instituta za migracije i narodnosti od 1. lipnja 2015. godine (KLASA: 003-08/15-01/02; URBROJ: 08-01/01-15/9), Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, Zagreb, objavljuje

 

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti koji je objavljen u „Narodnim novinama", broj 32/2015 od 20. ožujka 2015. godine, u „Jutarnjem listu" od 20. ožujka 2015. godine, te istog dana na mrežnim stranicama Instituta, na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na oglasnim pločama Instituta za migracije i narodnosti na lokacijama u Zagrebu (Trg Stjepana Radića 3 i Hvarska 1e).

 

 

 

Institut za migracije i narodnosti