PONIŠTENJE NATJEČAJA


Na temelju Odluke Upravnog vijeća Instituta za migracije i narodnosti od 28. rujna 2017. godine (KLASA: 003-08/17-01/03; URBROJ: 08/01-17/11), Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, Zagreb, objavljuje

 

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 67/2017 od 12. srpnja 2017. godine; u „Jutarnjem listu“ od 12. srpnja 2017. godine, te istog dana na službenim internetskim stranicama Instituta, na oglasnoj ploči i na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na oglasnim pločama Instituta za migracije i narodnosti na lokacijama u Zagrebu (Trg Stjepana Radića 3 i Hvarska 1e).

 

 

 

Institut za migracije i narodnosti

 

 

 

Oglas je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 101 od 12. listopada 2017.